Riscos meteorolóxicos – Furacáns e inundacións

RISCOS METEREOLÓXICOS

Os riscos metereolóxicos son cambios que ocorren na natureza sucedidos por si solos. Son aqueles procesos permanentes de movementos  de transformacions que sufre a natureza e que poden influir na vida humá, riscos ca ocurrencia de determinados fenómenos atmosféricos,fundamentalmente de tipo físico. Os fenómenos meteorolóxicos máis comuns son a choiva e o vento. Pero existen outros que sólo se producen en certas épocas como a neve e en determinados lugares xeográficos como os furacáns.

Os riscos metereolóxicos e hidrolóxicos máis frecuentes son:

 1. A choiva
 2. A neve
 3. O granizo
 4. As tormentas
 5. As inundacións
 6. As ondas de calor
 7. Os tornados e os ventos fortes
 8. Os incendios forestales
 9. Os ciclóns
 •  A  choiva é un fenómeno atomosférico de tipo acuático que se inicia ca condensación do vapor de agua contido nas nubes, e que cae na superficie en forma de precipitación de partículas líquidas de auga. A choiva depende de tres factores: a presión, a temperatura e especialmente, a radiación solar.

Resultado de imagen de lluviaA neve é un fenómeno metereolóxico que consiste en pequenas precipitacións de cristales de xeo, que se agrupan en copos. A neve é  vapor de auga que experimenta unha alta deposición na atmósfera a unha temperatura menor de 0 °C, e que posteriormente cae sobre la tierra.

Resultado de imagen de nieve

O granizo é un tipo de precipitación sólida que se compón de bolas irregulares de xeo, cada un dos cales refirese como unha pedra de granizo. A diferenza do granizo blando (que está formado por escarcha e granizo, que son máis pequenas e translúcidas), o granizo está formado, principalmente de xeo e de auga e o seu tamaño pode variar entre os 5 e 50 milímetros de diámetro.

As tormentas son un fenómeno caracterizado pola coexistencia próxima de dous ou máis masas de aire de diferentes temperaturas. Este contraste asociado aos efectos físicos implicados desemboca en unha inestabilidade caracterizada por choivas, ventos, relámpagos, tronos, raios e ocasionalmente granizos entre outros fenómenos meteorolóxicos. Creanse cando un centro de baixa presión desarróllase con un sistema de alta presión que o rodea. Esta combinación de forzas opostas pode crear ventos e resultar na formación de nubes de tormenta, como el cumulonimbus.

As inundacións son a ocupación por parte da auga de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamentos de ríos, torrentes ou ramblas, por choivas torrenciais, desxeo, por subida das mareas por encima do seu nivel habitual, por maremotos, e furacáns, entre outros.

Os tornados ou ventos fortes son unha masa de aire con alta velocidade cuxo extremo inferior está en contacto ca superficie da Terra e o superior cunha nube cumulonimbus. Tratase do fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidade enerxética da Terra, ainda que de pouca extensión e de corta duración.

Os ciclóns son ventos fortes acomapañados de tormenta

Os incendios forestais estań provocados polo lume que se extende sin control en terreos forestais ou silvestres, afectando a combustibles vexetales, flora e fauna. Un incendio forestal distinguese de outros tipos de incendios pola sua ampla extensión, a velocidade ca que se pode extender dende o seu lugar de orixe, o seu potencial para cambiar de dirección inesperadamente, e a sua capacidade para superar obstáculos como carreteras, ríos y cortalumes. Os incendios sempre solen ser intencionados polo home.

Inundacións:

As inundacións son unhas inundacións que consiste na invasión o cubrimento da auga en áreas que en condicións normais se manteñen secas, tamén é considerada como a abundancia excesiva de algo ou cosa.

As inundacións afectan maioritariamente a zona ecuatorial e tropical.

As inundacións dañan os bens, ameazan a vida dos seres vivos, erosionan o chan e sedimentan excesivamente e dificultan o drenaxe e impide que os terreos sean explotados de forma productiva.

Resultado de imagen de inundaciones

As inundacións se deben as grandes chuvias, a fusión das neves, roturas de presas, actividades humanas…

Fusión das neves: En primavera se funden as neves acumuladas no inverno nas zonas de alta montaña é cando os ríos que se alimentan destas augas van máis crecidos. Si en esa época coinciden fortes chuvias, o cal no é infrecuente, se producen inundacións.

Rotura de presas: Cando se rompe unha presa toda a auga almacenada no embalse é liberada bruscamente e se forman grandes inundacións moi perigosas. Casos como o da presa de Tous que se rompeu en España, han sucedido en moitos países.

Resultado de imagen de rotura de presas de Tou

Ao asfaltar cada vez maiores superficies se impermeabiliza o chan,o que impide que a auga se absorba pola terra e facilita o que con gran rapidez as augas cheguen aos cauces dos ríos a través de desagües e cunetas.

A tala de bosques e os cultivos que desnudan ao chan de su cobertura vexetal facilitan a erosión, con o que chegan aos ríos grandes cantidades de materiais en suspensión que agravan os efectos da inundación.

As canalizacións solucionan os problemas de inundación en algúns tramos do río pero os agravan noutros aos que a auga chega moito máis rapidamente.

FURACÁNS:

Os furacáns son as tormentas máis grandes e violentas da Terra.

A xente chama a estas tormentas con distintos nomes como tifóns o ciclóns según o lugar onde se producen.

El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical.

Solo os ciclóns tropicais que se forman sobre o Océano Atlántico e o Océano Pacífico oriental,como o Irma, se chaman furacáns.

¿CÓMO SE FORMAN?

Os furacáns se forman cando unha serie de tormentas eléctricas se acumulan e se desprazan sobre augas oceánicas cálidas
Escala Saffir-Simpson de furacanes

A escala de furacáns de Saffir-Simpson é unha escala  que clasifica os ciclóns tropicais según a intensidade do vento desenvolvida en 1969

por o inxeñiero civil Herber Saffir e o director do Centro Nacional de Furacáns (NHC) de Estados Unidos Robert ‘Bob’ Simpson.

CATEGORÍA 1: Ventos entre 119 y 153 kilómetros por hora. As olas poden chegar a 1,5 metros de altura e inundar algunhas zonas costeiras. En esta categoría,os danos solen producirse en elementos que no están anclados ao chan,ao igual que avisos e árbores. Florence entra nesta categoría.

CATEGORÍA 2: Ventos entre 154 y 177 kilómetros por hora.As olas crecen ata 2,4 metros de altura.A forza do aire pode afectar aos elementos exteriores do edificio como ventás e teitos. Tamén hai alta probabilidade de que os árbores y las señais sean arrancados do chan. Katrina (2004, Brasil) foi de esta categoría.

CATEGORÍA 3: Ventos de hasta 209 kilómetros por hora con olas que superan los 3,6 metros de altura. Se poden producir danos devastadores.A electricidade e a auga no estarán dispoñibles durante varios días ou semanas despois de que pase a tormenta. Exemplo:Sandy (2012, EE.UU.).

CATEGORÍA 4: Ventos entre 210 y 249 kilómetros por hora con olas que superan os cinco metros de altura con posibilidade de ocasionar un dano catastrófico.A maior parte de las estructuras de las casas pueden sufrir graves daños o pérdidas. Árbores serán derribados ao igual que postes de enerxía. Ike, en África en 2008, foi de esta categoría.

CATEGORÍA 5: É o  máximo nivel con ventos que superan os 250 kilómetros por hora e olas que exceden os seis metros de altura.A forza de os ventos poden destruir un alto porcentaxe de vivendas con árbores e postes de enerxía caídos.A maior parte da área pode ser inhabitable durante semanas. Irma, no caribe, foi desta categoría en 2005.

Iker, Nicolás, Marcos.

Mapa onde é mais probable que se produza un furacán

Resultado de imagen de mapa donde es mas probable que haya un huracan

 

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

A agricultura

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA?

La agricultura es el proceso de usar el suelo para el cultivo de plantas con el  objetivo de obtener alimentos, fibras, energía y materia prima.

En el siglo XIX el sistema de agricultura tradicional no era capaz de abastecer a toda la población.

LA REVOLUCIÓN VERDE

La revolución verde es el nombre usado internacionalmente para describir el gran incremento de la productividad agrícola en numerosos países. Consistió en la siembra de trigo, maíz y arroz, que son más resistentes a los climas extremos y a las plagas, capaces de alcanzar altos rendimientos por medio del uso de fertilizantes, plaguicidas y riego.

 

antia sara y davidantia sara y david.jpegantia sara y david.jpeg

Fue iniciada por el ingeniero agrónomo estadounidense Norman Borlaug, e intentó realizar cruces de variedades de trigo, maíz y arroz en países en vías de desarrollo, hasta obtener las más productivas. Llevó a cabo el proyecto debido a la baja producción agrícola con los métodos tradicionales. La revolución afectó a todos los países y puede decirse que ha cambiado totalmente el proceso de producción y venta de los productos agrícolas.antia sara y david

antia sara y david.jpeg

La expansión de estos cereales altos en calorías consiguió evitar la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento de gran parte del mundo, pero ha empeorado el empobrecimiento nutricional gracias a que la expansión de variedades de cereales con proteínas de baja calidad y alto contenido en hidratos de carbono han provocado enfermedades crónicas.

 

Causas por las que fue criticada

 1. Excesivo costo de semillas y tecnología complementaria
 2. La dependencia tecnológica
 3. La mejor adaptación de los cultivos tradicionales eliminados o la aparición de nuevas plagas.

 

Por esto la Revolución Verde fue muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde el ecológico al económico, pasando por el cultural e incluso nutricional,

consecuencia de esto, se crearon movimientos que luchan por la disminución del uso de agroquímicos.  La agricultura orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos, sustancias químicas, ni plaguicidas u otros productos de síntesis. En su lugar permite que sean las poderosas leyes de la naturaleza las que incrementen tanto los rendimientos como la resistencia de los cultivos”.

Antía Sanmartín, Sara Brea y David Barbeito.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

RECURSOS NATURALES: EL AGUA

Recursos naturales: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes, bajo la superficie de la Tierra. El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante. El agua subterránea se encuentra en los acuíferos.

Es water flow.png

Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite la circulación y la acumulación del agua subterránea en sus poros o grietas.

 

El nivel freático es la superficie que separa el terreno seco del que tiene sus poros llenos de agua. Cuando extraemos agua del pozo, baja el nivel freático, por eso hay que perforar cada vez a mayor profundidad para poder obtener agua.

Los acuferos que estan cerca del mar tienen el riesgo de salinizarse, esto hace que el agua pierda calidad o deje de ser apta para el consumo humano.

Desalinización del agua del mar:

La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar. Las plantas desalinizadoras, también conocidas como desaladoras son instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del agua de mar o de lagos salados para obtener agua potable.

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/7607/1839/1600/Desaladoras%20AGUA.jpg

 

Paula Expósito de la Iglesia

Paula Rey Uzal

Nerea Álvarez Mesego

Jose Comeron Lado

 

Publicado en RECURSOS | Deixa un comentario

Conflito palestino-israelí polos recursos hídricos

Introducción ao conflicto

Despois da Segunda Guerra Mundial e tras o Holocausto, aumentó a presión por establecer un Estado xudeo. O plan orixinal contemplaba a partición do territorio controlado pola potencia europea entre xudeos e palestinos.

Trala fundación de conflictoIsrael o 14 de maio de 1948, a tensión pasou de ser un tema local a un asunto rexional. Ao día seguinte, Exipto, Xordania, Siria e Iraq invadieron este territorio. Foi a primeira guerra árabe-israelí.

Historicamente o reparto hídrico en Oriente Próximo ocasionou fortes tensións, e incluso guerras. No caso do conflito pola auga entre Israel e Palestina, a distribución hídrica ten como protagonista directo a política

agua

Localización da franxa de Gaza

hidrolóxica de Israel desde 1967, basada nunha división inxusta do caudal compartido entre ambos.

A escasez de auga foi un freno para a consolidación da seguridade na rexión; practicamente a totalidade da auga doce de Israel proven de dúas fontes, as augas superficiais do río Jordán e os acuíferos ubicados en Cisjordania. Estos recursos hídricos historicamente foron a punta de lanza do proxecto sionista desde que apareceu a idea da creación do Estado de Israel en Palestina, identificando a auga como o factor crucial para a integración efectiva da poboación xudea na rexión, no que sería o citado Estado de Israel.

Israel controla a fronteira norte e este, así como a suas augas territoriais e o seu espacio aéreo. Exipto controla a fronteira sur grazas a un acordo con Israel, mediante o cal o paso de Rafah está supervisado grazas a cámaras de vixilancia especiais. Ninguno dos dous países permite o libre acceso desde Gaza e ambas fronteiras están militarmente fortificadas.

Por qué se pelean na actualidade?

-Peléanse debido ao anuncio da unión entre as faccións palestinas de Fatah e Hamas, o que Israel considerou inaceptable e responderon con ataques aéreos e bombardeos

Métodos de Resolución do conflicto

RUSIA E AMÉRICA

-O ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, revelou os detalles do traballo no Consello de Seguridade da ONU para adoptar a resolución do conflicto palestino-israelí que estaba sindo promovida a finais do 2016 polo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informa a axencia TASS (Russian News Agency).

“A finais de 2016, cando a Administración saíente de Obama comezou a promover no Consello de Seguridade da ONU unha resolución da situación palestino-israelí que en realidade supoñía a imposición de axustes artificiais e predeterminaba o resultado das negociacións para as partes, Rusia non apoyou a iniciativa co argumento de que, inevitablemente, habría dado lugar a un empeoramiento sustancial da situación sobre o terreo sen teñer impacto real”, dixo o canciller ruso, quen calificou de “contraproducente” aquela iniciativa.

Según Lavrov, Rusia aclarou a súa posición —formada tras considerar a petición do primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu— nunha conversación telefónica con o entonces secretario de Estado de EE.UU. As autoridades rusas non querían que “a Administración saliente dera un portazo e crease problemas para esforzos posteriores nesa dirección”.

ALEMAÑA

-Angela Merkel señalou o feito de que a UE ha brindado un considerable apoyo financieiro a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa), con vistas a que esa entidade continúe cumplindo as súas funcións.

Obstaculos que dificultan a paz entre ambos

1.Xerusalén é reclamada por Israel pero os palestinos dín que debe ser a ppsúa capital.

2.Os palestinos queren volver a ter as mesmas fronteras que antes, pero Israel non quere.

3.Os palestinos queren que os civís volvan as súas casas de Israel pero Israel non quere porque “destruiría a súa identidade como estado xudeo”.

Qué tendría que ocorrer para que haxa unha oportunidade de paz?

-Os israelitas tendrían que apoyar un estado soberano para os palestinos que incluya a Hamas, levantar o bloqueo de Gaza e as restriccións do movemento en Cisxordania e en Xerusalen oriental, os grupos palestinos deben renunciar a violencia e reconocer o estado de Israel e se tendrían que alcanzar acordos razonables en materia de    fronteras,asentamentos xudeos e o retorno dos refuxiados.

asteris

 

Video sobre o conflicto palestino-israelí

 

Ana Constenla Quinteiro, Jorge Pernas Arias e Angel Sixto García.

 

Publicado en Riscos | Deixa un comentario

La pesca y la sobrepesca

LA PESCA

 • Con que materiales se pescaba antiguamente:

La práctica de pesca es una de las actividades más antiguas para el sustento humano, que en un principio se realizaba para recolectar especies y capturas, pasando posteriormente a convertirse en toda una técnica con ingenios de caza, como las lanzas, el arco y las fechas.

 • Con que materiales se pescaba actualmente:

Resultado de imaxes para PESCA

 1. Anzuelos de pesca
 2. Cañas de pesca
 3. Carretes de pesca
 4. Los cebos
 5. Las cucharillas
 • Como evolucionó la pesca en España?

España es un país eminentemente marítimo.

La explotación de estos recursos marinos tiene una gran tradición en España. Ya en la Edad Media y la Edad Moderna, el La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el humano, ya sea sobre peLa sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el humano, ya sea sobre peces o mariscosces o mariscoscomercio de sardinas, bacalao y boquerones en salazón, bonito en escabeche etc. estableció redes de conexión entre los puertos gallegos, cantábricos, suratlánticos o del levante, y las ciudades del interior.

 

 

 

La sobrepesca

La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el humano, ya sea sobre peces o mariscos.

Resultado de imaxes para LA SOBREPESCA

 • Qué destruyen la sobrepesca?

La creación de arrecifes artificiales y la gestión racional de las capturas puede permitir la conservación de las especies actuales e incluso la recuperación de aquellas agotadas para la explotación comercial. En cambio, la acuicultura debe someterse a profunda revisión, pues en muchas ocasiones resulta contraproducente. La actitud responsable de los consumidores al elegir los alimentos que compran puede ser también fundamental, pues es en definitiva la presión de los compradores la causa de que peces y mariscos sean puestos a su disposición en los mercados, y por tanto seleccionar especies adecuadas y ejemplares no inmaduros puede ser la clave para que no se produzca sobrepesca.

 • Qué es la practica pesca de arrastra
 • Pesca que se hace arrastrando las redes, para pescar atunes se emplea la pesca de arrastre.

Conjunto de técnicas y actividades mediante las cuales el hombre captura peces, moluscos, crustáceos y otros animales que se encuentran en el mar o en aguas dulces. Desde hace siglos su familia se dedica a la pesca en el Atlántico; en la actualidad se producen fuertes restricciones en las aguas jurisdiccionales extranjeras, que han supuesto un freno a la pesca

 

Andrea Cagide

Martín Basteiro

Andrea Ferro

Publicado en RECURSOS | Deixa un comentario

Riesgos tecnológicos

Riesgos tecnológicos

El riesgo tecnológico se define como la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los espacios adversos, siendo la consecuencia del peligro.

 Factores que promueven la probabilidad del riesgo:

 • Desconocimiento o conocimiento inadecuado
 • Deficiencia en materiales de construcción
 • Deficiencias tecnológicas
 • Fallos en procesos, equipos,diseños
 • Error humano
 • Actores externos
 • Fenómenos naturales

      Tipos de riesgos:

Copia de Captura

Accidentes industriales

Son procedimientos peligrosos, fallos de la infraestructura o ciertas actividades humanas. Pueden causar muertes, lesiones y daños materiales, interrumpir la actividad social y económica y degradar el medio ambiente.

Ejemplos:

 • Liberación accidental de subtancias peligrosas
 • Explosiones ( quimicas, nuclear, de minas)
 • Contaminación (quimica, atmosférica)
 • Lluvia ácida

As medidas a tomar son de tipo técnico y de seguridad informática. Se refiere a la aplicación de procedimientos de control ante amenazas para prevenir los accesos no autorizados a informaciones confidenciales que se guardan en infraestructuras físicas.

La catástrofe de Bhophal

 

David Barbeito, Sara Brea, Antía Sanmartín

4 ºESO-C

Publicado en Riscos | Deixa un comentario

Corrimientos de tierra y tsunami

 

Resultado de imaxes para corrimientos de tierra

 • Que significa el corrimiento de tierra? es un  deslave, derrumbe o un desastre relacionado con las avalanchas, pero en vez de nieve lleva tierra, rocas, árboles, casas, entre otros.
 • Tipos de corrimientos:

              Deslizamientos:

Se producen cuando una gran masa de terreno o zona inestable desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno de pequeño espesor.

se inician cuando las franjas alcanzan la tensión tangencial máxima en todos sus puntos.

Son un tipo de corrimiento ingenierilmente evitables. Sin embargo, en general los otros tipos de corrimiento no son evitables.

             Flujo de lodo:

Se producen en zonas muy lluviosas, afectando a zonas muy grandes.

Los terrenos arcillosos, al entrar en contacto con el agua, se comportan como si alcanzasen el límite líquido y se mueven de manera más lenta que los deslizamientos. Se da en pequeñas pendientes, pero en gran cantidad.

              Licuefacción:

Se da en zonas de arenas limosas saturadas, o en arenas muy finas redondeadas (loesss),debido a la gran cantidad de agua intersticial que presentan, las presiones intersticiales son tan elevadas que un seísmo, o una carga dinámica, o la elevación del nivel freático, pueden aumentarlas, llegando a anular las tensiones efectivas.

Se produce, entre otros terrenos, en rellenos mineros.

              Reptación:

            Movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas arcillosas, de en torno a 50 centímetros de espesor.

Está relacionado con procesos de variación de humedad estacionales.

Se manifiestan en forma de pequeñas ondulaciones y suelen ser signo de una posible futura inestabilidad generalizada.

Resultado de imaxes para corrimientos de tierra

 • ¿Por qué se producen los desprendimientos de tierra?

Los corrimientos de tierra pueden provenir de causas naturales o con alguna actividad humana.

La causa de un deslizamiento de tierra que tiene que ver con la combinación estructural de rocas, el suelo y la vegetación es la morfología del suelo. La vegetación actúa como una “red” que mantiene a todos los componentes del suelo unidos. Si una ladera ha perdido vegetación a causa de un incendio, por ejemplo, las lluvias pero no es lo unico que puede causar la erosión, sino también la corriente de los ríos, los glaciares en movimiento y el romper de las olas del océano.

La geología o la resistencia del material que compone la tierra misma también puede ser un factor en los deslizamientos de tierra. El  material más fuerte es menos propenso a romperse y deslizarse por la pendiente. Y, por último, hay actividades humanas que pueden exponer las cuestas a la erosión y dar lugar a deslizamientos de tierra. Limpiar la tierra para la agricultura o la construcción son algunas de las causas de los deslizamientos de tierra atribuibles a los humanos.

La consistencia de la tierra también influye mucho a la hora de saber cómo se va a deslizar la tierra.

 • Corrimientos históricos:
 • El Corrimiento de Goldau el 2 de septiembre de 1806.
 • El Corrimiento de roca de Quebec en Cap Diamant el 19 de septiembre de 1889
 • El Corrimiento Frank, Montaña Turtle , Alberta, Canadá, el 29 de abril de 1903.
 • El Corrimiento de Khait, Khait, Tajikistan, Unión Soviética, el 10 de julio de 1949.
 • El Corrimiento del Monte Toc (260 millones de metros cúbicos) que cayeron en la cuenca de la Presa de Vajont en Italia, causando un megatsunami y aproximadamente 2000 muertos el 9 de octubre de 1963.
 • El Corrimiento de Hope (46 millones de metros cúbicos) cerca de Hope, Columbia Británica, Canadá el 9 de enero de 1965.
 • La Catástrofe de Aberfan de 1966.
 • El corrimiento de Tuve en Gotemburgo, Suecia, el 30 de noviembre de 1977.
 • El corrimiento de Abbotsford de 1979, Dunedin, Nueva Zelanda, el 8 de agosto de 1979.
 • El corrimiento Val Pola durante el desastre de Valtellina (1987) Italia.
 • El corrimiento de Thredbo, Australia, el 30 de julio de 1997, que destruyó un hostel.
 • Los deslaves de Vargas debidos a fuertes lluvias en el Estado de Vargas, Venezuela, en diciembre de 1999, causando decenas de miles de muertos.
 • Durante el terremoto de El Salvador del 13 de enero 2001 un alud de 150 mil metros cúbicos de tierra se desprendió, sepultando cerca de 200 casas y con ellas muchas personas en la colonia “Las Colinas” de Santa Tecla.
 • El Corrimiento de tierra de Leyte del Sur de 2006 en Filipinas.
 • Los deslaves de Chittagong de 2007, en Chittagong, Bangladés, el 11 de julio de 2007.
 • El corrimiento de El Cairo de 2008 el 6 de septiembre de 2008.
 • El corrimiento de Uganda de 2010 causó más de 100 muertes debido a fuertes lluvias en la región de Bududa .
 • Los deslaves del condado de Zhouqu en Gansu, China, el 8 de agosto de 2010.4
 • El Corrimiento de tierra de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca, México , el 28 de septiembre de 2010.
 • El Corrimiento de tierra de Antioquia.
 • El corrimiento de Devil, en el Condado de San Mateo, California.
 • Los corrimientos e inundaciones de Río de Janeiro en Río de Janeiro, Brasil , el 11 de enero de 2011, causando 619 muertes.
 • El Corrimiento de tierra de Chosica, Perú.

Resultado de imaxes para corrimientos de tierra

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Que es un tsunami?

Ola de grandes dimensiones originadas cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en cualquier dirección. Das cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en cualquier dirección.Esta

 • Escala de tsunamis
Magnitudes Richter                         Efectos del terremoto
    Menos 3.5       Generalmente no se siente, pero es registrado.
     3.5 a 5.4  A menudo se siente, pero solo causa daños menores.
     5.5 a 6.0  Ocasiona daños ligeros a edificios.
     6.1 a 6.9  Puede ocasionar daños severos en áreas  donde vive mucha gente.Esta
    7.0 a 7.9  Terremoto mayor. Causa graves daños.
 1. ¿Que es un tsunami?

Ola de grandes dimensiones originadas cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en cualquier dirección. Das cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en cualquier dirección.Esta

Escala de tsunamis8.0 o superior

 Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

 

3. ¿Como se forman?

– La mayor parte de los terremotos de gran magnitud se originan    en zonas de subducción donde una placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra placa oceánica más joven. Cuando esto ocurre en el suelo oceánico puede dar lugar a un tsunami. Con longitudes de onda del orden de cientos de  kilómetros- que, en aguas profundas, se propagan a una velocidad que puede superar los 800 kilómetros por hora. A medida que el tsunami alcanza aguas costeras la columna de agua reduce su velocidad, aumentando rápidamente la energía y la altura de la ola.

    4. Tsunamis más importantes en España

-Esta situación hace que exista un riesgo real de tsunami que en más de una ocasión se ha llegado a hacer efectivo.

5. Tsunamis en la actualidad (INDONESIA)

-Al menos 384 personas han muerto y 540 han resultado heridas en la ciudad indonesia de Palu tras el tsunami provocado por un terremoto de 7,5 de magnitud en la escala Richter que se produjo el viernes. La ciudad de Palu, en la provincia de Donggala, en la costa occidental de la isla, es la más afectadas por este seísmo, cuya intensidad supera la de la cadena de temblores que causó más de 500 muertos en agosto en la isla de Lombok. Las comunicaciones y la red eléctrica continúan sin ser restablecidas por los destrozos que ha provocado el tsunami. El hipocentro se situó a 10 kilómetros de profundidad y su epicentro, a 78 kilómetros al norte de Palu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este verano, una serie de seísmos asoló la isla de Lombok, situada al suroeste de Célebes, y dejó más de 500 muertos, 400.000 desplazados y más de 80.000 edificios dañados. En 2004, un fuerte terremoto en el norte de la isla de Sumatra generó un tsunami que mató a unas 280.000 personas en una docena de naciones bañadas por el océano Índico, la gran mayoría de ellas en Indonesia. El país se encuentra en el llamado anillo de fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica.

Resultado de imaxes para tsunami

https://youtu.be/WSgBPJAkeQY
Andrea Cagide

Andrea Ferro

Martín Basteiro

 

 

 

Publicado en Riscos | Deixa un comentario

Central nuclear de Fukushima I

A Central nuclear Fukushima Dai Chi é unha planta nuclear con seis rmapaeactores de auga de ebullición. Actualmente so dous deles están activos.A central está situada Xapón na vila de Ōkuma no distrito Futaba da prefectura de Fukushima. Foi xestionada pola empresa Tokyo Electric Power Company a mesma que construiu, a 11km a central nuclear Fukushima II.

 

Historia

Na década dos sesenta Xapón foi apoiada polos Estados Unidos para adoptar a enerxía nuclear.

A central foi diseñada por General Electric unha empresa norteamericana e construida por Tepco en un aclaxe ao solo fiANTESPUMPUMrme excavado a 25 m por debaixo do nivel do piso pasando por alto que localizábase nunha zona costeira exposta a inclemencias sismológicas das fallas xeolóxicas características da rexión.

A pesar de saberse que na zona podían darse tsunamis de máis de 38 metros, a central solo contaba con un muro de contención de 6 metros e numerosos sistemas esenciales encontrábanse en zonas inundables, como os xeneradores diésel de emerxencia localizados nos sótanos.

Accidentes nucleares

A central sufriu cinco accidentes nucleares; dous deles no 2009 , unha no 2010 ereactores outra no 2011 sendo a máis importante a explosión de 2011.

Os accidentes do 2009 ocurriron con apenas un mes de diferenza, o 25 de febreiro e o 26 de marzo respectivamente. No primer accidente hubo un fallo nunha das oito válvulas do reactor do grupo I

mentres que no segundo a unidade III tivo problemas coa insercción de barras de control durante unha interrupción. O grupo I foi posto de novo en funcionamento a diferenza do grupo III do cal descoñecese o estado.

O accidente de 2010 ocurriu no grupo V mentres efectuábase un axuste de insercción nas barras de control.

O accidente de 2011

O 11 de marzo de 2011 na costa nordeste de Xapón prodúxose un terremoto, de grado 8.9 na escala de Richter. Ese día os rerichteractores 1, 2 y 3, estaban operando mentras que os outros 3 tiñan unha revisión periódica. Cando o terremoto foi detectado, as unidades 1, 2 y 3 apagáronse automáticamente. Despois de que os reactores se apagaran, parou a produción de electricidade. O tendido eléctrico externo foi dañado, o que fixo que os reactores non se puideran arrefriar. Os motores diésel de emerxencia detuvironse abruptamente coa chegada do tsunami que seguiu ao terremoto.

Despois do terremoto e do maremoto declaróuse un estado de emerxencia na central nuclear, debido a falla dos sistemas de refrixeración dun dos reactores. Neste reactor, que é refrixerado mediante a circulación de agua a través do seu combustible nuclear, detectoúse unha alta presión de vapor, alcanzando arredor de 2 veces do permitido, polo que se decidiu liberalo. Este vapor tiña material radioactivo.

Nesa mesma tarde orixinouse un novo terremoto de 9.0 grados na escala sismolóxica que obligou ao Servicio Meteorolóxico Nacional dos Estados Unidos a realizar unha nova advertencia de Tsunami en polo menos 20 países. Produciuse unha explosión na central que derribou parte do edificio, a cal debiuse a liberación de hidróxeno dende o núcleo do reactor, o cal reaccionou con osíxeno producindo unha combustión.

Ademais prodúxose unha explosión na central que derribou parte do edificio, o cal se debiu a liberación de hidróxeno dende o núcleo do reactor, este reaccionou co oxigeno, producindo unha combustión, o que fixo que se aumentara o radio de prevención a 20 km. Ademais o reactor III presenta problemas no seu sistema de arrefriamiento de emerxencia, liberMicrosievertporughesación de vapor radioativo do reactor III para disminuir a presión do mesmo Segunda explosión, o 14 de marzo unha nova explosión sacude o complexo debido a acumulación de hidróxeno no reactor III; as autoridades aseguran que este non foi dañado. Terceira explosión no reactor II o 15 de marzo. Se informou de que os niveis de radiación excedían o límite legal e os operadores comezaron a evacuar aos traballadores da planta. Máis tarde, informouse  de que o nivel de radiación chegaba aos 8,217 microsievert por hora, sendo 1,000 microsievert o nivel tolerable que unha persoa pode estar exposta nun ano.

 

Califican este accidente como o mais grave dende o accidente de Chernobil.

Documental Fukushima: https://www.youtube.com/watch?v=C7_ftp__oW4

 

Publicado en Riscos | Deixa un comentario

Alcohol y drogas

https://youtu.be/RZq3ZlH9vJY

 

Publicado en Riscos | Deixa un comentario

ISLAS DE PLÁSTICO

Publicado en Impactos | Deixa un comentario