6º traballo-1º Bacharelato A-Enfermidades e vacinas

Analiza os seguintes datos de distintos casos de enfermidades en EUA. As campañas de vacinación foron ou non eficaces?

Patoloxía

Nº máximo de casos antes das vacinas

Nº de casos en 1995 despois das vacinas

Difteria

206.939

0

Xarampón

894.134

309

Papairas

152.209

0

Poliomielite

21.262

840

 

imagen

Esta entrada foi publicada en TEMAS DE CCMC. Garda o enlace permanente.

24 Responses to 6º traballo-1º Bacharelato A-Enfermidades e vacinas

 1. SertX0 di:

  Se ve que fueron muy eficaces porque el numero de casos se reduce al cero o sino a un numero minimo en comparacion con los anteriores a las vacunas.

 2. anta di:

  Si claro que foron efectivas. No caso da difteria e as papeiras os casos rebaixaronse ata 0. No caso do xarampón e a poliomielite non desapareceron os casos pero os afectados diminuiron notablemente, pode ser debido a que son enfermidades altamente contaxiosas, o xarampón por via respiratoria e a polio por saliva e tame polas feces, polo tanto este último virus é un contaminante da auga polo que oa beber augas non potables ou calquera tipo de contacto bucal pode ser motivo de contaxio. Con estes datos pódese aprobar a eficaccia das vacinas.

 3. pablo di:

  Si que forón eficaces posto que na maioría dos casos anulouse a enfermidade e nos outros so quedou un número minimo; que o repetirse a vacinación seguro que tamén chegarían a cero.

 4. alba di:

  Tala vacinación baixou o número de enfermos notablemente, polo tanto, as campañas de vacinación foron moi efectivas. O número de casos de enfermos de Poliomiete e Xarampón non se esvaeron ao completo, pero houbo unha baixada de casos bastante grande. Sen embargo a campaña tivo un gran efecto nos enfermos de Papairas e Poliomielite xa que de 206.939 e 21.262 enfermos pasou a non haber ningún.

 5. begona di:

  Obviamente fueron eficaces, en unos mas que otros, en unos consiguieron un 100% de cura y en otros se aproximaron.Acabar.

 6. saragonzalez di:

  Si, foron moi efectivas sobre todo no caso da difteria e das papeiras, que grazas ás vacinas, reducíronse a cero. Tamén foron efectivas no caso do xarampón e a poliomielite, aínda que nestas os casos non se reduciran a cero, baixaron moitísimo comparado co número de infectados antes das vacinas. Eu penso que se no xarampón e na poliomielite non se reduciron os casos a cero, é debido a que son enfermidades moi contaxiosas e resultaría moi dificil e moi custoso que se reducisen tanto.

 7. nex di:

  Catuxa-Mateo-Xián-David-entre outros Non vos encontro tampouco eiquí. SEGUIDE ASÏ.Que facedes.NADA.
  Profesor : Miguel

 8. paula di:

  As vacunas foron moi eficaces, xa que no caso das paperas e da diftería chegouse a non ter ningún caso.
  No caso do xarampón e da poliomielite non chegaron a reducirse por completo, pero a disminución é moi considerable.

 9. mendez di:

  Si que foron eficazes,e moito xa que despois das vacinas os enfermos eran moi poucos ou ningún en comparaciín con antes das vacinas. Aínda que nalgunhas non foron capaces de erradicalas.

  Xián Blanco

 10. luca di:

  As campañas de vacinacion foron moi eficaces no caso da difteria e da papaira xa que os numeros de casos despois da vacinacion e cero.Foron tamen eficaces pero menos os casos da poliomielite e do xarampón.

 11. mateo di:

  Vese que foron moi efectivas, xa que o numero de casos baixou moitísimo, e nalguns casos, ata chegou a non haber máis casos. Vendo isto sabemos a importancia que ten vacinarse.

 12. marialopez di:

  Foron eficaces ó cen por cen na difteria e as papeiras. Logo no xaranpón houbo algúns casos nos que non fou efectiva pero vendo os casos de antes da vacina si que foi un gran logro; os casos nos que non se crearon anticorpos poden deberse a un debilitameneto do sistema inmunolóxico ou unha mutación do virus. Na poliomielite non foi tan efectiva porque sigue habendo bastantes casos en comparación cos que existían antes.Tamén se pode deber a falta de efectividade a problemas no sistema inmunolóxico ou mutacións.

  María López de la Calle.1º A

 13. noemi di:

  O número de enfermos despois da vacinación baixo moito e nalgúns casos como a Difteria e as Papairas chegarona esvaecerse por completo. O xarampón e o Poliomielite non se esvaeceron por completo, pero si que baixou moito o número de casos despois da vacinación, isto levanos a pensar que as vacinas foron moi eficaces.

 14. david di:

  Foron efecaces devido a que o número de casos se reduceuse en un gran numero uo incluso chegou a cero demostrando que eran eficaces.

 15. begona di:

  Sigue el comentario:la vacunas funcionaron al 100% en la difteria y en la papaira. En el sarampion y en la poliomielite las vacunas no funcionaron a la perfeccion.

 16. catuxa di:

  Segun esos datos foron moi eficaces, excepto a do xarampón que non fixo que non disminuira moito o número de infectados, ainda que seguen sendo efectivas.

 17. lara di:

  Foron moi eficazes todas, unhas máis que outras pero en todos os casos se reduciu o número de afectados de forma imprexionante

 18. ana di:

  As campañas de vacinación contra estas catro enfermidades sí forn moi eficaces e ata nalgún caso erradicouse o posible contaxio destas enfermidades coma no caso da diferia e no casodas papairas noutros casos coma no xarampón e na poliomielite reduciuse moi notablemente este posible contaxio.
  É moi posible que no caso do xarampón non se reducise coma nos outros porque no caso do xarampón transmítese polo aire ou por cotacto directo con alguén infectado,esta enfermidade é moi contaxiosa.

  Cristina García Pampín 1ªA

 19. TaT0 di:

  Foron realmente eficaces pois o número de casos diminuíu ós 0 casos dúas veces.

 20. ana di:

  Esta claro que as campañas de vacinación foron eficaces xa que na metade dos casos se erradicou tal enfermidade como foron na difteria e nas paparias.Nas outras duas enfermidades non se chegou a erradicar pero si que se reduciu moito máis da metade esas enfermidades.
  Polo tanto chegamos a clara conclusión como ben dixen antes que si, foron eficaces

  Ana Cagide Vazquez

 21. cervino di:

  Este tipo de vacina si que foi eficaz,xa que antes de vacinarse habia un número elevado de casos contaxiados con estas enfermidades,mentres que despois de vacinarse ,estas enfermidades foron descendendo considerablemente ata chegar a cero,como é o caso Difteria e das papeiras, ou ata chegar a un número mínimo de casos,como é o caso do xarampón e a Poliomielite.
  Polo tanto podemos chegar a conclusion que estas vacinas si que foron eficaces en todas estas enfermidades.

  BRAIS DURÁN CERVIÑO

 22. nex di:

  O total de casos de enfermidades antes da vacinación é, sumando todas elas, de 1.274.544. Pola contra,tras aplicar as vacinas, a suma de todolos casos foi de 1.113.Observase claramente que a vacinación foi beneficiosa ou eficaz, como queirades.

  Miguel Gil

 23. noa di:

  Sen duda, as vacinas contra esas enfermidades deron excelentes resultados xa que o número de casos antes de utilizar a vacina era o dobre en comparación cos casos que se recoñeceron despois de aplicar esa vacina á población afectada.
  Como en todos os casos, algunhas vacinas obtiveron máis resultado que outras, pero ainda así, o número de afectados foi reducido á unha cantidade moito máis inferior que a metade naquelas que nas que o resultado non chegou a ser brillante.

 24. carina di:

  As campañas de vacinación que se realizaron foron moi efectivas como vemos nos resultados, aínda que solo dúas campañas (contra dúas enfermidades) foron eficaces ó cen por cen. No último caso é o que menos eficacia conseguiu xa que a porcentaxe de erro é maior que nas anteriores. Aínda así as campañas en xeral foron positivas.

  Carina Díaz Rodríguez.

Deixa unha resposta