5º traballo-1º Bacharelato A.-Sitema inmunitario

1.-Que función cumpren os glóbulos brancos na inflamación? 2.-Define antíxeno e anticorpo. 3.-As siglas SIDA proceden de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Explica esta denominación.

imagen

Esta entrada foi publicada en TEMAS DE CCMC. Garda o enlace permanente.

30 Responses to 5º traballo-1º Bacharelato A.-Sitema inmunitario

 1. SertX0 di:

  1-
  Los leucocitos fagocitan a los patógenos, destruyen a las bacterias y a los microorganismos, y degradan el tejido necrótico.

  2-
  Antígeno:Los antígenos son usualmente proteínas o polisacáridos. Esto incluye partes de bacterias, de virus y otros microorganismos.Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmune.

  Anticorpo:Son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre o en otros fluidos corporales de los vertebrados .Son usados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias, virus o parásitos.

  3-
  Se llama asi porque es un virus que produce inmunodeficiencia y se adquiere por contagio.

 2. anta di:

  1.Os globulos brancos son as células encargadas de destruir e fagocitar os axentes perxudicias do noso organismo.A resposta inflamatoria ocorre só en texidos conectivos vascularizados e ten unha fin defensiva de aislar e destruir o axente perxudicial e reparar o texido ou órgano. O problema surxe cando a defense non so ataque os axentes perxudiciais se non que tamen o faga os non perxudiciais.

  2.Un antíxeno é unha substancia que desencadena a formacion de anticorpos e pode causar a resposta inmune.

  3.Os anticorpos son glucoproteínas. Encontranse no sangue e noutro tipo de fluidos corporais. Actúan como receptores de linfocitos e o sistema inmunitario utilizaos para identificar e neutralizar elementos como virus ou bactérias.

 3. anta di:

  O SIDA chamase asi porque o virus produce unha reduccion do numero de glóbulos brancos e o teu sistema inmune debilitase. Aparte é un virus que se contaxia polo tanto a inmunodeficiencia adquirese.

 4. alba di:

  1.Os leucocitos ou glóbulos brancos son células que están principalmente no sangue e circulan por ela coa función de combater as infeccións ou corpos estraños; pero en ocasións poden atacar os tecidos normais do propio corpo. É unha parte das defensas inmunitarias do corpo humano.
  Hai diferentes grupos de glóbulos brancos: os denominados polimorfonucleeares (neutrófilos, eosinófilos e os basófilos) e os mononucleares (os linfocitos e os monocitos).
  A orixe de todas as formas de leucocitos é a partir de células nais da medula ósea.

  2.a) Antíxeno : Substancia estraña a un organismo, normalmente unha proteína, que desencadea como reacción defensiva a formación de anticorpos que reaccionan especificamente con él. En xeral, calquera substancia que provoca unha resposta inmunitaria.

  2.b) Anticorpo: Proteína plasmática secretada polos plasmocitos que posúe a facultade de entrañar certas reaccións (precipitación ou aglutinación, por exemplo) co seu correspondente antíxeno.

  3) Denomínase Síndrome ao conxunto de síntomas e signos que pode presentar unha persoa. As inmunodeficiencias poden ser conxénitas ou adquiridas,as primeiras son as que o individuo por unha causa xenética ou outra, nace co seu sistema inmune non competente,as adquiridas como o seu nome indica adquírense ao longo da vida,también por diferentes causas.
  A asimilación desta enfermidade ten como resultado o desorde e destrución do sistema inmunolóxico. O SIDA non se pega,lo que se pega é o virus.

 5. begona di:

  1-Son los que defienden al organismo de sustancias extrañas o agentes infecciosos, destruyen las bacterias y los microorganismos.
  2-Antixeno(o inmugeno) es una sustancia que produce anticuerpos y con ello una respuesta inmune. Los antigenos normalmente son proteinas y polisacaridos, esto son parte de virus, bacterias,etc. Cada antigeno esta definido por su propio anticuerpo.
  Anticuerpo(o inmunoglobulina) son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Se pueden encontrar en la sangre o en otros fluidos corporanmunodeficienciales de los vertebrados. La estructura de los anticuerpos es muy similar, constan de dos grandes cadenas pesadas y dos cadenas ligeras de menor tamaño.
  3-Lleva este nombre por que el SIDA/VIH es una enfermedad que se adquiere,se contagia y lo que provoca es una inmunodeficiencia en el organismo, al reducir el numero de globulos blancos y con ello una debilitacion del organismo.

 6. saragonzalez di:

  1) Cando se produce unha rotura da pel ou das mucosas, os microorganismos poden pasar do medio externo ao interno. Como reacción e nun intento de localizar ao axente invasor, prodúcese unha reacción no texido conectivo vascularizado que se denomina inflamación. Este complexo proceso produce o acumulo de fluidos e leucocitos no espazo extravascular. A inflamación pode ser orixinada por factores endóxenos ou factores esóxenos.

  A resposta inflamatoria está formada por plasma, células circulantes, vasos sanguíneos e constituíntes celulares e extracelulares do texido conectivo. Entre as células circulantes inclúense os linfocitos, entre outros, que destrúen os microorganismos e degradan o texido necrótico.

  2) Un antíxeno é unha substancia que desencadena a formación de anticorpos e pode causar unha resposta inmune. Son usualmente proteínas ou polisacáridos. Isto inclúe partes de bacterias, de virus e outros microorganismos. Cada antíxeno está definido polo seu anticorpo, os cales interactúan por complementariedad espacial. A zona onde o antíxeno se une ao anticorpo recibe o nome de epítopo ou determinante antixénico, mentras que a área correspondente da molécula do anticorpo é o paratopo. Segundo os tipos, pódense clasificar en antíxenos: esóxenos, endóxenos, auto-antíxenos, tumorales e nativos.

  Os anticorpos son glucoproteínas do tipo gamma globulina. Poden encontrarse de forma soluble na sangue ou en outros fluidos corporales dos vertebrados, dispoñendo dunha forma idéntica que actúa como receptor dos linfocitos B e son empleados polo sistema inmunitario para identificar e neutralizar elementos extraños coma bacterias, virus ou parásitos. Está constituído por unidades estructurales básicas, cada unha delas con dous grandes cadenas pesadas e dous cadenas lixeiras de menor tamaño.

  3) Chámase Inmunodefeciencia Adquirida porque é unha enfermidade que aparece por un axente patóxeno, neste caso o virus do VIH, o cal provoca que as celulas CD4 que se atopan no sistema inmunolóxico baixen a niveis tan baixos como 200 e o teu sistema inmunolóxico non responde como debe ser.

 7. luca di:

  1-Os globulos brancos son os efectores celulares da respota inmune, asi interveñen na defensa do organismo contra substancias extrañas ou infecciosas.

  2- Os antixenos son as substancias que inducen as celulas do aparato inmunologico a producir anticorpos especificos contra eles.

  -Anticorpos son utilizados polo sistema inmunitario para identificar e neutralizar elementos extraños como virus , bacterias e parasitos.

  3-É unha enfermedad que afecta a os humanos infectados polo VIH.Dicese que unha persoa padece sida cando o seu organismo non e capaz de ofrecer unha resposta inmune adecuada contra as infeccions.

 8. paula di:

  1.- A inflamación ten como fin permitir que as células con capacidade para fagocitar poidan chegar á zona de lesión para que eliminaran ós axentes infecciosos. Entre as células con esta capacidade encóntranse os glóbulos brancos.

  2.-Un antíxeno é unha substancia que provoca a formación de anticorpos para producir unha resposta inmune a estes.
  Os anticorpos son moléculas formados por unha proteína unida a hidratos de carbono cos que o sistema inmune identifica e neutraliza axentes externos perigosos como virus, bacterias…

  (por rematar)

 9. nex di:

  Germán-Antía-Alba-Begoña-Sara González-Luca=mirade a 3ªcuestión NON ME VALE.

  Catuxa-Mateo-Xian-David.-estades, entre outros facendo opsosicións para ir o exame final.
  Profesor:Miguel

 10. anta di:

  3.O SIDA é o resultado da infección do virus VIH. Dise que unha persoa ten sida cando o seu organismo non é capaz de responder a resposta inmune aduecuada, polo tanto as defensas baixan.

 11. mateo di:

  1- Os leucocitos ou glóbulos brancos son un conxunto de células sanguíneas que se orixinan na médula ósea e no texido linfático, cuxa función principal é a defensa do organismo de sustancias axenas ou axentes infecciosos.

  2- Un antíxeno é unha substancia estraña a un organismo, que desencadea a formación de anticorpos que reaccionan especificamente con él como método defensivo.
  Os anticorpos son glucoproteínas que o sistema inmunitario usa para identificar e neutralizar elementos extraños coma bacterias, virus ou parásitos.

  3- Síndrome: Conxunto de síntomas e signos que pode presentar unha persoa. A inmunodeficiencia adquirida, como o seu nome indica adquírense ao longo da vida, dun ser vivo, ou tamńe por diferentes causas.

 12. noemi di:

  1.Os leucocitos son as células encargadas de destruir e fagocitar os axentes perxudicias do noso organismo.A resposta inflamatoria ocorre só en texidos conectivos vascularizados e ten unha fin defensiva de aislar e destruir o axente perxudicial e reparar o texido ou órgano. O problema surxe cando a defense non so ataque os axentes perxudiciais se non que tamen o faga os non perxudiciais.

  2.Antíxeno:Os antíxenos son usualmente proteínas ou polisacáridos. Isto inclúe partes de bacterias, de virus e outros microorganismos.É unha substancia que desencadea a formación de anticorpos e pode causar unha resposta inmune.
  Anticorpo:Son glicoproteínas do tipo gamma globulina. Poden encontrarse de forma soluble no sangue ou noutros fluídos corporais dos vertebrados. Son usados polo sistema inmunitario para identificar e neutralizar elementos estraños tales como bacterias, virus ou parasitos.

  3.A SIDA é unha enfermidade que afecta aos humanos infectados polo VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Dise que unha persoa padece de sida cando o seu organismo, debido á inmunodepresión provocada polo VIH, non é capaz de ofrecer unha resposta inmune axeitada contra as infeccións que afectan aos seres humanos. Esta infección é incontrovertible.

 13. catuxa di:

  Os leucocitos ou glóbulos brancos son células que están principalmente no sangue e circulan por ela ca función de combatir as infeccións ou corpos extraños; pero en ocasións poden atacar aos texidos normais do propio corpo. É unha parte das defensas inmunitarias do corpo humano.

  Os antíxenos son as sustancias que inducen ás células do aparato inmunolóxico a
  producir anticorpos específicos contra eles. Por exemplo, calquera microorganismo
  infeccioso, sexa virus, bacteria, fungo ou protozoo.

  Anticorpo: Globulinas séricas particulares que teñen a propiedade de combinarse dunha maneira específica con certas substancias extrañas solubles ou celulares, que lles corresponden, e son denominadas antixenos.

  O SIDA é unha enfermidade producida por un
  retrovirus, o VIH. Este virus infecta linfocitos T4 provocando a sua destrucción e en
  consecuencia, desactivando a resposta inmune, tanto celular coma humoral. Á larga, o
  organismo non pode elaborar unha resposta inmune nin contra as células T4 infectadas nin
  contra o propio virus, nin tan sequera contra outros microorganismos invasores oportunistas ou
  células malignas que poden estar presentes e desenrolarse.

 14. begona di:

  3-SIDA:es el acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

 15. lara di:

  1-Os globulos blancos son unhas células do corpo con misión de defensa.As son as respostas do corpo ante a estrada de determinados microorganismos ou determinadas substancias( alerxias) co fin de protexerse delas.
  2- Un antíxeno é unha substancia que desenvoca na formación de anticorpos.
  Os anticorpos son elementos do sistema inmune cuxa función e identificar e neutralizar elementos extraños que poden ser nocivos para o organismo.
  3- Os organismos infectados pola sida non poden producir unha resposta inmune anti axentes externos.

 16. david di:

  1-Los mecanismos biológicos de la inflamación ordinaria están bien descritos: son reacciones de defensa de los tejidos celulares frente a una agresión extraña. Todo empieza con una especie de señal de alarma emitida por ciertos glóbulos blancos que toma la forma de una pequeña molécula: la histamina. Esta hormona desencadena las reacciones inmediatas de la inflamación, particularmente la dilatación de los vasos sanguíneos que causa enrojecimientos bien conocidos por las personas que padecen alergias. Pero, con el fin de reparar, la histamina va a activar igualmente otras categorías de glóbulos blancos, que secretan una gran variedad de glicoproteínas de la familia de las citocinas. Estas últimas, al mismo tiempo mediadoras y amplificadoras, desencadenan a su vez la movilización de nuevos glóbulos blancos, que emprenden entonces una migración hacia el lugar en que se produce la inflamación.

  2- Antígenos: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña proveniente del ambiente o formada dentro del cuerpo.
  Anticuerpos: Es un tipo de proteína. El sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Los ejemplos de antígenos abarcan microorganismos y químicos.Los anticuerpos también se producen cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina.

  3-Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta infección es incontrovertible.

  David otero

 17. lara di:

  1-Os globulos blancos son unhas células do corpo con misión de defensa.As son as respostas do corpo ante a estrada de determinados microorganismos ou determinadas substancias( alerxias) co fin de protexerse delas.

  2- Un antíxeno é unha substancia que desenvoca na formación de anticorpos.Os anticorpos son elementos do sistema inmune cuxa función e identificar e neutralizar elementos extraños que poden ser nocivos para o organismo.

  3- Os organismos infectados pola sida non poden producir unha resposta inmune anti axentes externos.

 18. luca di:

  Terceira cuestión.

  Sindrome : conxunto sintomatico que presenta algunha enfermidade.

  Inmunodeficiencia: estado patoloxico no que o sistema inmune non cumple co papel de proteccion que lle corresponde.

  adquirida : quere decir que se adquire o longo da vida.

 19. TaT0 di:

  1-Os glóbulos brancos son os encargados de producir anticorpos e destruir os axentes patóxenos que penetran no organismo por exemplo por fagocitose.

  2-Antíxeno: Substancia que induce as células do sistema inmunitario a producir os anticorpos.

  Anticorpo: Substancia producida polos linfocitos B que teñen como función a neutralización dos axentes patóxenos.

  3-O SIDA é unha enfermidade do sistema inmunolóxico que consiste na degradación deste e polo tanto na permisión da entrada de axentes externos ó organismo sen protección. É frecuente a confusión entre VIH e SIDA e incluso confundirse ó pensar que sempre que se teña o virus do VIH se ten SIDA pois para que a enfermidade apareza é necesaria unha determinada concentración que permita ó virus desenvolverse correctamente.

 20. lorena di:

  1- Os glóbulos brancos ou leucocitos cumplen a función de defensa inespecífica, xa que tratan de destruír a tódo-los corpos extraños e microbios que penetran no organismo sen diferenciar o tipo de agresor. Para defender o corpo adecuadamente, o glóbulo branco debe ser atraído por unha serie de substancias producidas por células, estos glóbulos brancos chámanse macrófagos, e engolen ós invasores morrendo moitas veces neste proceso, así prodúcese a inflamación.Tamén son os responsables da resposta inmune.
  2-Os antíxenos son substancias que inducen ás celúlas do aparello inmunolóxico a producir anticorpos específicos contra eles. Por exemplo, calquer microorganismo infeccioso, xa sexa, hongo, virus, protozoo ou bacteria.
  Os anticorpos son proteínas do tipo gamma globulina que son empregados polo sistema inmunitario para identificar e neutralizar elementos extraños tales como parásitos, virus ou bacterias.
  3-O SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, é unha enfermidade producida por un retrovirus. o VIH. Este virus infecta os linfocitos T4 provocando a súa destrucción e en consecuencia, desactivando a resposta inmune, tanto celular como humoral. Á longo prazo, en consecuencia disto,o organismo non pode elaborar unha resposta inmune nin contra as células T4 infectadas ni ncontra o propio virus, nin tan sequera conntra outros microorganismos oportunistas que se atopan en estado de desenvolvemento. De ahí ven o seu nome, porque o sistema inmune é o que sufre os danos de este virus, e ademáis chamaselle adquirido xa que se traqnsmite de persoa a persoa.

  Lorena Lagos Vázquez

 21. carina di:

  1.
  Os leucocitos ou glóbulos blancos son un conxunto de células sanguíneas cuxa función principal é a defensa do organismo de sustancias axenas ou axentes infecciosos. defenden ó organismo de sustancias extrañas ou axentes infecciosos, destrúen as bacterias e os microorganismos.

  2.
  Antíxeno: Os antíxenos son usualmente proteínas ou polisacáridos. Esto inclue partes de bacterias, de virus e outros microorganismos. Os lípidos e ácidos nucleicos son antixénicos únicamente cando se combinan con proteínas y polisacáridos. Son unhas substancias que desenvocan na formación de anticorpos. Os anticorpos son elementos do sistema inmune que reaccionan coa infección.

  Anticorpos: Son moléculas capaces de recoñer outras moléculas, os antíxenos. A capacidade de reconocemento dun anticorpo radica nas secuencias variables das suas cadenas proteicas, xeradas por recombinación dunha serie de ‘gene cassettes” no proceso de producción dos linfocitos B durante o desenrrolo embrionario. A combinatoria destas secuencias pode producir máis dun billón de secuencias diferentes.

  3.
  Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida: Conxunto de síntomas e signos derivados dun debilitamiento importante do sistema inmunitario que se contraxo polo enfermo durante a súa vida, que non é conxénito.

  Carina Díaz

 22. saragonzalez di:

  3. O SIDA é a caida brusca ou degradativa do sistema inmunoloxico o cal ao ter moi poucas celulas é pouco efectivo no seu papel de defensa. O seu organismo non é capaz de responder a resposta inmune aduecuada, e as defensas baixan.

 23. cervino di:

  1-
  Os glóbulos brancos ou leucocitos teñen unha destacada función no Sistema Inmunolóxico ao efectuar traballos de limpeza (fagocitos) e defensa (linfocitos). Son maiores que os glóbulos vermellos, pero menos numerosos (uns sete mil por milímetro cúbico). Os leucocitos son células vivas que se trasladan, sáense das capilares sanguíneos e adícanse a destruír os microbios e as células mortas que atopan polo organismo. Tamén producen anticorpos que neutralizan os microbios que producen as enfermidades infecciosas.Estes glóbulos orixínanse na médula ósea e no tecido linfático.

  2-
  Antíxeno:Un antíxeno é unha molécula (xeralmente unha proteína ou un polisacárido) de superficie celular, que pode inducir a formación de anticorpos.

  Anticorpo:Os anticorpos son un tipo de proteínas producidos nas reaccións de inmunidade , que neutraliza microorganismos ou corpos estraños.Estes anticorpos atópanse no sangue, nas segregacións (saliva, mucus, leite) e na membrana dos linfocitos B.En xeral estes anticorpos con glicoproteínas producidas polos linfocitos B.

  3-
  As siglas SIDA son o síndrome de inmunodeficiencia adquirida.Cada unha destas siglas significa algo,por exemplo, a S:síndrome(Conxunto de síntomas que caracteriza a unha enfermidade), a I:inmuno(Relacionado co sistema de defensa do noso corpo contra as enfermidades) a D:deficiencia(Indica que o sistema de defensa non funciona correctamente) e a A:adquirida(indica que non é hereditario, senón que é provocado por un virus).

  BRAIS DURAN CERVIÑO.

 24. cristina di:

  1.
  Os globulos brancos ou leucocitosson células que están no sangue e que circulan por el coa función de combatir as infeccións e os corpos estranos que entran no nosos organismo e tamén segregan sustancias protectoras coma os anticorpos para combatir ese axentes infeciosos.
  Os leucocitos destrúen eses axentes fagocitándoos.

  2.
  O antíxeno é unha sustancia que desencadena a información de anticorpos e pode causar unha resposta inmune,sería toda aquela sustancia que pode ser recoñecida polo sistema inmune.
  Os antíxenos son normalmente proteínas ou polisacáridos.

  Os anticorpos son glucoproteínas que son moléculas compostas por unha proteína unida a varios hidratos de carbono,simples ou compostos e son empregados polo sistema inmunitario para identificare neutralizar elementos estranos tales como as bacterias,virus ou parásitos.

  3.
  A eta enfermidade chamouselle SIDA porque produce uns síntomas sobre a persoa que a padece(síndrome),porque afecta ao sistema de defensa que ten o noso organismo contra enfermidades(inmuno),porque o sistema de defensa cando alguén padece esta enfermidade non funciona correctamente(deficiencia) e porque non é hereditaria,senón que é provocada por un virus,por iso se lle chamou SIDA(síndrome de inmunodeficiencia adquirido).

  Cristina García Pampín 1ªA

 25. nex di:

  Apartado 3.-
  Síndrome=é un conxunto de síntomas. En moitos casos pode ser sinónimo de enfermidade.

  Inmunodeficiencia= significa significa que hai un deficit no sistema inmunitario, que quere decir que este non responde de modo eficaz frente aos patóxenos.

  Adquirida= emplease en contraposición a conxénita, que quere decir, que é un síndrome que se adquire por infección.

  Miguel Gil

 26. nex di:

  Cuestión 2.-Que función cumpren os glóbulos brancos na inflamación?
  Os glóbulos brancos ou fagocitos acuden a zona da inflamación, recoñecen os microorganismos patóxenos e os fagocitan.

  Miguel Gil

 27. noa di:

  1
  Os leucocitos fagocitan os patóxenos, destrúen as bacterias e os microorganismos, e degradan o tecido necrótico mediante fagocitose
  2
  -antíxenos:
  substancia que desencadea a formación de anticorpos e pode causar unha resposta inmune. Son usualmente proteínas ou polisacáridos. Isto inclúe partes de bacterias (cápsula, parede celular, flaxelos, fimbrias, e toxinas), de virus e outros microorganismos. Os lípidos e ácidos nucleicos son antixénicos unicamente cando se combinan con proteínas e polisacáridos.
  -anticorpo:
  os anticorpos (tamén coñecidos como inmunoglobulinas) son glicoproteínas (moléculas compostas por unha proteína unida a un ou varios hidratos de carbono, simples ou compostos) do tipo gamma globulina. Poden encontrarse de forma soluble no sangue ou noutros fluídos corporais dos vertebrados, dispoñendo dunha forma idéntica que actúa como receptor dos linfocitos B e son empregados polo sistema inmunitario para identificar e neutralizar elementos estraños tales como bacterias, virus ou parasitos.
  3
  as siglas SIDA definen un conxunto de síntomas provocados por unha enfermidade que afecta ao sistema inmunitario do organismo dun individuo, provocando que este non cumpra as súas principais funcións, o que implica unha deterioración progresiva do organismo debido á baixa cantidade de anticorpos existentes para contrarrestar as infeccións; é unha enfermidade adquirida, é dicir, non se herda geneticamente, é provocada por un determinado virus.

 28. alba di:

  3.Síndrome de inmunodeficiencia adquirida quere dicir :

  Síndrome=é un conxunto de síntomas. En moitos casos pode ser sinónimo de enfermidade.

  Inmunodeficiencia= significa significa que hai un deficit no sistema inmunitario, que quere decir que este non responde de modo eficaz frente aos patóxenos.

  Adquirida= emplease en contraposición a conxénita, que quere decir, que é un síndrome que se adquire por infección.

 29. ana di:

  1.-Son células que están no sangue e que circulan por el. A súa función circulan coa función de combatir as infeccións e os corpos perxudiciais que se introcuden no noso organismo e que segregan substancias denominadas anticorpos que combaten estas partículas.
  2.-os antíxenos son todas aquelas substancias que desencadean información de anticorpo e son capaces de provocar unha resposta inmune.
  Os anticorpos son moléculas que utiliza o sistema inmunitario para neutralizar e ademais identificar corpos estranos como son os virus ou as bacterias.
  3.-As siglas SIDA procedan das iniciais de 3 palabras.
  Sindrome que podería definirse pola palabra enfermidade, Inmunodeficiencia que consiste en que o sistema inmunitario non é capaz de provocar unha resposta ante corpos estranos,Adquirida que se refire a unha enfermidade causa dunha infección ou virus.

  Ana Cagide Vázquez

 30. marialopez di:

  Os glóbulos brancos son un conxunto de células que se encargan da defensa do corpo humano destruíndo as bacterias e os microorganismos. Orixínanse na médula ósea e no texido linfático.
  Estes glóbulos protexen o organismo ante posibles infeccións ou inflamacións.

  Os antíxenos desencadenan a formación de anticorpos e poden causar respostas inmunes.

  Os anticorpos son unhas células que se atopan no sangue e son utilizados polo corpo humano para crear respostas inmunes ante posible enfermidades.

  Chámase síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque se contrae por contaxio e provoca no corpo unha inutilización e debilitación moi forte das defensas, co cal se colles unha enfermidade que non é perigosa estando sano podes chegar a morrer.

  María López de la Calle.

Deixa unha resposta