Orixe do ser humano

En principio, en canto pertencente á infraorde dos catarrinos, o Homo sapiens sapiens parece ter o seu antecesor, xunto con tódolos primates catarrinos, nun período que vai dos 50 aos 33 millóns de anos antes do presente (AP). Un dos primeiros catarrinos, quizabes o primeiro, é o propliopithecus,incluíndo ao Ægyptopithecus; neste sentido, o ser humano actual, do mesmo xeito que os primates do “Vello Mundo” con características máis primitivas, probablemente descenda desa antiga especie.

O xénero Homo xurdiría hai uns 7 a 6 millóns de anos en África, cando este continente foi afectado por un progresivo desecamento que reduciu as áreas de bosques e selvas. Como adaptación ao bioma de sabana apareceron primates capaces de bipedestación, isto é de camiñar facilmente de modo bípede e manterse erguidos bipedemenente. Tal capacidade e innovación evolutiva tivo consecuencias fundamentais: por exemplo, a bipedestación implica unha posición da pelve, que fai que as crías nazan “prematuras”; en efecto, o parto humano é denominado ventral acobadado xa que existe case un ángulo recto entre a cavidade abdominal e a vaxina que na pube da muller é case frontal; se en tódolos outros mamíferos a chamada canle de parto é moi breve, en troques nas femias de Homo sapiens é relativamente moi prolongado e sinuoso, o que fai dificultosos os partos. Como se verá máis adiante, isto foi fundamental na evolución da especie.

Os primeiros representantes da liña evolutiva que resultou do xénero Homo son os Sahelanthropus tchadiensis e os Orrorin tugenensis, os cales se distinguiron dos demais catarrinos.

Para observar as características, área de difusión, filiacións e datas aproximadas de aparición, períodos de existencia e datas estimativas de extinción de cada unha das especies precedentes á humana actual, corresponde remitirse aos seus respectivos artigos.

Homo habilis

cronologia-evolutiva-del-ser-humanoel-origen--L-XDgG86

Convén aclarar que na actualidade se ten a case plena certeza de que o Homo sapiens neanderthaliensis ou Home de Neandertal non é antecesor do ser humano actual, senón unha especie de liña evolutiva paralela derivada tamén do Homo erectus a través do elo coñecido coma Homo heidelbergensis. Estas especies foron competidoras da especie Homo sapiens sapiens e, todo parece indicalo, extinguidas pola competencia coa nosa especie (aínda en África os guerreiros adoitan comer “carne salvaxe”, así se chama en especial á carne dos chimpancés e, sobre todo dos gorilas, dado que é común a crenza de que ao inxerir a súa carne se adquire a súa forza —un chimpancé adulto san ten a forza de cinco humanos adultos sans—, polo que se pode supoñer que os nosos devanceiros buscaron alimentarse dos moito máis robustos homo sapiens neanderthalensis). Se existiu algunha mestizaxe entre a especie Homo sapiens sapiens e a especie Homo sapiens neanderthalensis, como o suxeriu o mosaico de Petralona e algún outro sucesorio fósil, en tal caso o aporte á especie humana actual foi, no xenético, inferior ao 5% (un arqueólogo e paleoantropólogo que defendía a hipótese dunha forte mixoxénese das dúas especies foi descuberto como falsificador de “probas”; en efecto, existe actualmente case total escepticismo ante a idea de que ambas as especies sexan interfértiles). En canto ao chamado home de Cro-Magnon este como outros fósiles, corresponde á actual especie Homo sapiens sapiens.

O Homo sapiens sapiens aparecería na África nororiental hai uns 450.000 anos, ou como mínimo hai uns 400.000 anos. Agora ben, tal data de orixe é relativa xa que en paleoantropoloxía denomínase “Homo sapiens” a todo fósil humano de menos de 500.000 anos cun neurocranio ou unha capacidade encefálica maior cá dun Homo erectus.

O que é indiscutible é que na mesma África nororiental se datan irrefutablemente fósiles da nosa especie que proveñen dun períodode entre 300.000 e 130.000 anos.

Tódolos seres humanos descenden dunha mesma Eva mitocondrial ou E.M., o que quere dicir que, segundo os rastrexos do chamado ADNm ou ADN mitocondrial (que só se transmite a través das nais), toda a humanidade ten unha antecesora común que vivira no nordeste de África (en territorios que corresponden aos actuais estados de Etiopía e Kenya) hai entre 400.000 e 200.000 anos. En canto ao “Adán” primordial, aínda non está precisado se foi ou non coetáneo da E.M. segundo os equipos de Cavalli Sforza; mentres unha mutación —-probablemente a translocación dun segmento de xenes— orixinou unha E.M., a aparición (tamén por mutación e selección exitosa dos ‘mutantes’) de machos de Homo sapiens sapiens a partir da liñaxe dos Homo erectus foi algo máis gradual; quizabes a aparición dun macho plenamente Homo sapiens sapiens demandaría máis de tres xeracións.

Moitos indicios derivados de moi recentes investigacións suxiren que a de seu exigua poboación de Homo sapiens sapiens hai uns 74.000 anos reduciuse ao bordo da extinción ao producirse o estoupido do volcán Toba, volcán situado na illa de Sumatra, cuxo estoupido deixou como rastro o lago Toba. Tal erupción-estoupido tivo unha forza 3.000 veces superior á erupción do volcán Monte Santa Helena, isto significa que gran parte do planeta viuse cuberto por nubes de cinza volcánica que afectaron negativamente ás poboacións de diversas especies incluídas a humana, segundo esta hipótese chamada entre a comunidade científica Catástrofe de Toba, a poboación de Homo sapiens sapiens reduciuse a só ao redor de 1000 individuos. Se isto é certo, significaría que o ‘pool’ xenético da especie se restrinxira de tal modo que se potenciaría a unidade xenética da especie humana.

VIDEO SOBRE O ORIXE DO SER HUMANO

Qué teorías se han seleccionado

En el Origen del Hombre y de la Vida presentaremos además de las teorías clásicas como son la evolución de las especies y la predestinación bioquímica; otras menos conocidas e impactantes por lo que podrían significar si fueran ciertas, como la de las máquinas moleculares y las teoría catastrofistas.

Con el avance científico y tecnológico, el Hombre ya se siente Dios al poder modificar los seres vivos con la manipulación genética e incluso crear seres vivos desde cero mediante la biología sintética.

En el apartado de loa Mitos de la Humanidad, se presentan alguno de los mitos presentes en muchas culturas y extendidos a los largo de toda la Tierra, el Diluvio Universal, los petroglifos, etc.

Por último, en el apartado Otros Datos Científicos, se pretende llamar la atención sobre algunos hechos que hemos considerado relevantes para la interpretación de la realidad humana como ser vivo e inteligente. Alguno de ellos llenos de misterio y de difícil entendimiento , como la teoría de la relatividad.

Poco a poco a medida que vayamos avanzando en el proyecto e iremos completando el contenido de este menú.

El por qué de la divulgación de la ciencia sobre el origen del HombreEvolucion_del_hombre

En este apartado podríamos decir que lo hacemos porque la divulgación es el principal objetivo de la comunidad científica . Esto dicho así es muy pedante y desde luego, no es nuestra intención aburriros con pesadas lecturas repletas de datos que mediante sólidos argumentos conducen a conclusiones claras. Para esto ya están los libros de texto y los especializados en estos temas. Tomos que adornan nuestras bibliotecas y que poco han servido para explicarnos qué significa la Teoría de la Relatividad, que aplicaciones prácticas tiene en nuestras vidas o de qué manera han ayudado al desarrollo de las actuales tecnologías .

No creemos que el conocimiento científico deba estar restringido a una elite de personas . Vamos a intentar aproximar la ciencia a las personas y no las personas a la ciencia. Este es nuestro objetivo y para ellos contamos con dos cosas, algo de tiempo libre los fines de semana y sobre todo un pasión por lo que hacemos.

Tampoco pretendemos hacer una páginas rigurosamente científicas , llenas de ciencia y con datos garantizados como verdaderos. Estas páginas seguro que no nos llevaran a la Verdad pero tampoco pretendemos manipular ni engañar. Trataremos de presentar la información de la forma más rigurosa posible y de la manera menos subjetiva

Alejandro Figueiras 1ºA

Alejandro Abonjo 1ºC

Daniel Pernas 1ºC

Esta entrada foi publicada en 2 - ORIXE DA VIDA, Orixe da vida e do ser humano. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta