Impacto sobre a atmosfera

 

IMPACTOS SOBRE A ATMÓSFERA

A Contaminación Atmosférica

A contaminación atmósferica está formada pola presenza de materias ou enerxías que implican dano para as persoas e a natureza. Esta está contaminada cando existen sustancias axenas a ela.

A atmósfera dispón de mecanismos para poder eliminar estes contaminantes, pero a súa capacidade é limitada e cando se superan esos límites aparecen situacións preocupantes, como:

  • Quecemento global
  • Efecto invernadoiro
  • Destrucción da capa de ozono
  • Choiva ácida

– Fontes de contaminación

Os contaminantes presentes na atmósfera proceden de dous tipos de fontes                emisoras: as naturais e as antropoxénicas ( que son causadas por actividades humás)

  • Contaminacións naturais: Débense a procesos xeolóxicos, como a erupción dos volcáns, biolóxicos, como os incendios forestais e atmosféricos como as tormentas e as descargas eléctricas.

Resultado de imagen de contaminacion natural

  • Contaminación artificial ou antropoxénica: Proceden das diferentes actividades humanas, destaca especialmente a queima de combustibles fósilesResultado de imagen de contaminacion artificial

– CHUVIA ÁCIDA:

A chuvia ácida é a humidade que se combina con óxidos de nitróxeno,dióxido de azufre e trióxido de azufre que emiten as fábricas e as centrais eléctricas,caldeiras de calefacción e vehículos que emiten carbón.

Os ácidos resultantes se precipitan á Terra en forma de chuvia o neve con consecuencias moi negativas: por un lado os danos á natureza en forma de acidificación de chans,lagos e mares con o conseguinte prexuízo para a flora  e a fauna terrestre e mariña. Por outro lado, a chuvia ácida provoca tamén a corrosión de elementos metálicos edificios, pontes, torres e outras estructuras e a destrución do patrimonio humano realizado en pedra caliza edificios  construcións históricas,estatuas,esculturas…

Resultado de imagen de lluvia ácida

A chuvia ácida en sí no é perxudicial para o ser humano, é decir, o contacto da pel con a auga o a neve contaminada non supón un risco para a saúde. Sin embargo, os gases que provocan esta chuvia (óxidos de nitróxeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre), sí son nocivos. Estos gases, que conteñen partículas de sulfato e nitrato que son transportadas polo vento e inhaladas polas personas, poden provocar enfermidades respiratorias.

Resultado de imagen de lluvia ácida

– EFECTO INVERNADOIRO

O efecto invernadoiro é un proceso no que a radiación térmica emitida pola superficie planetaria é absorbida polos gases de efecto invernadoiro (GEI) atmosféricos e é irradiada en todas as direccións. Como parte de esta radiación é devolta hacia a superficie e a atmósfera inferior, eso resulta en un incremento da temperatura superficial media respecto a o que habría en ausencia dos GEI.

Resultado de imagen de efecto invernadero

– QUECEMENTO GLOBAL

– O quecemento golbal ou cambio climático é o aumento da temperatura do sistema climático da Terra, o que produce a destrucción do planeta, como a desconxelación dos polos.

Resultado de imagen de calentamiento global

 

 

 

Nicolás Servide, Marcos Constenla, Iker Barral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta entrada foi publicada en Impactos. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta