Enerxía eólica

A enerxía eólica é a enerxía que se obtén do vento. Esta fonte de enerxía vén síndiceendo aproveitada dende a antigüidade por diversos medios, en particular muíños en terra e velas no mar.

É un recurso abundante, renovábel, limpo e axuda a minguar as emisións de gases de efecto invernadoiro ao substituír termoeléctricas a base de combustibles fósiles, o que a converte nun tipo de enerxía verde. O seu principal inconveniente é a súa intermitencia.

Nos derradeiros anos do século XX Galicia pasou mapa-energia-eolicaa ser un lugar cun parque eólico (de muíños para producir enerxía eléctrica) de gran tamaño relativo.o

Historia

A referencia máis antiga que se ten é un muíño de vento que foi usado para facer funcionar un órgano no século I. Os primeiros muíños de uso práctico foron conenergia-eolica (1)struídos en Sistan, Afganistán, no século VII. Estaban compostos dun eixo vertical con follas rectangulares. Aparatos feitos de 6 a 8 velas de muíño cubertos con telas foron usados para moer maínzo ou extraer auga.

Na actualidade, a enerxía eólica é utilizada principalmente para producir enerxía eléctrica mediante aeroxeradores. A finais de 2007, a capacidade mundial dos xeradores eólicos foi de 94.1 xigavatios. Mentres a eólica xera arredor do 1% do consumo de electricidade mundial, representa arredor do 19% da produción eléctrica en Dinamarca, 9% en España e Portugal, e un 6% en Alemaña e Irlanda (datos do 2007).

Impactos ambientais

A xeración de electricidade a partir do vento non produce gases tóxicos nin contribue ao efecto invernadoiro; tampouco xenera productos secundarios peligrosos. Pero algúns dos seus efectos requiren atención.IMPACTO-AMBIENTAL-DE-LA-ENERGÍA-EOLICA-3

Os parques eólicos, al igual que calquer obra humana, afectan ao entorno. Non obstante, estos problemas poden manexarse e minimizarse a través dunha adecuada planeación.

A erosión como consecuencia dos traballos de construcción dun parque eólico é natural. A isto tamén debe sumarse a posible perda da flora, debido ao movemento das terras na preparación de accesos ao lugar e a realización de cimentacións para aeroxeneradores e edificios de control.

Partes dun aeroxenerador

partes-de-un-aerogeneradorPotencia eólica total instalada (MW)

País 2014 2015 2016
China
114 763 145 104 168690
EEUU 65 879 74472 82183
España 47 987 51 025 58075
Alemaña
39 165 44 947 50019
India
22 465 27 151 28 665

Ana Constenla Quinteiro

Jorge Pernas Arias

Ángel Sixto García

Esta entrada foi publicada en Enerxias. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta