PETRÓLEO

 

PETRÓLEO

É un líquido natural que se atopa en formacións na Terra consistindo nunha mestura de compostos orgánicos, maiormente hidrocarburos. Os outros constituíntes son elementos químicos como nitróxeno, xofre, osíxeno e metais, principalmente níquel e vanadio.

 

O petróleo en estado líquido é unha substancia oleosa, inflamable, xeralmente menos densa que a auga, cun cheiro característico e coloración que pode variar dende o incoloro ou castaño claro ata o negro, pasando por verde e marrón.

É un recurso fósil natural non renovable, actualmente a principal fonte de enerxía. Del extráense variados produtos: bencinas, óleo diésel, gasolina, alcatrán e plásticos.

O petróleo é o produto da compresión e quecemento da materia orgánica depositada xunto cos sedimentos, unha mestura de hidrocarburos primordiais de grande estabilidade termodinámica, formados a altas presións e temperaturas no manto da terra. Orixinase dunha materia prima formada principalmente de organismos vivos acuáticos, vexetais e animais, que vivían nos mares, nas lagunas nas desembocaduras dos ríos ou nas cercanías do mar. Encóntranse materia orgánica deposítase e vaise cubrindo por sedimentos; ao quedar cada vez a maior profundidade, transfórmase en hidrocarburos. Estas reaccións desprenden oxígeno, nitróxeno e azufre, que forma parte dos compostos dos hidrocarburos. A medida que os sedimentos se fan compactos por efectos de presión, fórmase a “rocha nai”. Posteriormente, por fenómenos de “migración”, o petróleo pasa a impregnar arenas ou rochas máis porosas e máis permeables, chamadas “rocas almacén “, nas cales o petróleo se concentra, e permanece en elas donde se oxida e volatiliza.

OPEP

É a Organización de Paises Exportadores de Petróleo.

Actualmente o conforman 15 países, dos cales 5 son membros fundadores (Arabia Saudita, Iraq, Irán, Kuwait e Venezuela)

 

Resultado de imaxes para miembros de la opep

 

 

Imaxe relacionada

Hecho por Iker Barral, Nicolás Servide y Marcos Constenla

 

 

 

 

 

 

Publicado en Enerxias | Deixa un comentario

Enerxía do fúturo

nuclear-devastacion01Enerxía nuclear: é a aquela enerxía que se obtén ao aproveitarse as reaccións nucleares espontáneas ou provocadas polo ser humano.

Ventaxes da enerxía nuclear

 1. A xeneración de enerxía eléctrica mediante enerxía nuclear permite reducir a cantidade de enerxía xenerada a partir de combustibles fósiles (carbón e petróleo).
 2. A reducción do uso dos combustibles fósiles implica a reducción de emisiones de gases contaminantes (CO2 e outros).
 3. Con pouca cantidade de combustible obteñense grandes cantidades de enerxía. Isto supón un aforro en materia prima pero tamén en transportes, extracción e manipulación do combustible nuclear.
 4. O custo do combustible nuclear (xeralmente uranio) supón o 20% do custo da enerxía xenerada.
 5. A producción de enerxía eléctrica es continua. Esta continuidade favorece á planificación eléctrica.
 6. A enerxía nuclear non depende de aspectos naturais. Con isto solventase a gran desventaxe das enerxías renovables.
 7. Ao ser unha alternativa aos combustibles fósiles non se necesita consumir tanta cantidade de combustibles como o carbón ou o petróleo. A reducción do consumo de carbón e petróleo axuda a reducir o problema do quecemento global e do cambio climático do planeta.

Desventaxes da enerxía nuclear

 1. A pesar do alto nivel de sofisticación dos sistemas de seguridad das centrais nucleares o compoñente humano sempre ten certa repercusión. Ante un imprevisto o na xestión dun accidente nuclear non se pode gaimagesrantizar que as decisións tomadas polos responsables sexan sempre as mais apropiadas.
 2. A difícil xestión dos residuos nucleares xenerados. Os residuos nucleares tardan moitos anos en perder a sua radioactividade.
 3. Os reactores nucleares, unha vez construidos, teñen fecha de caducidade. Pasada esta fecha deben desmantelarse.
 4. A inversión para a construcción dunha planta nuclear é moi elevada e hai que recuperarla en moi pouco tempo, de modo que esto fai subir o custo da enerxía eléctrica xenerada.
 5. Os reactores nucleares actuais funcionan mediante reacciones nucleares por fisión. Estas reacciones prodúcense en cadea de modo que si os sistemas de control fallasen cada vez se producirían mais e mais reacciones hasta provocar unha explosión radioactiva que sería prácticamente imposible de conter.O uso que se lle pode dar á enerxía nuclear na industria militar.


Fusión de pilas de combustible

É un dos grandes retos do futuro, debido a que se acerca moito ao que suele considerarse a panacea energética: suministro ilimitado, un combustible accesible (auga) e baixo impacto no medio ambiente. Son as reaccións de fusión dos núcleos de elementos lixeiros no interior das estrelas as que xeran a enerxía que as fai radiar. También a terrorífica bomba H básase nesas reaccións. Pero domesticalas para extraer da auga (o de parte dos seus átomos) enerxía para millóns de consumidores é un reto formidable. Europa ha decidido apostar por esta opción.

Tras bastantes anos de experimentos con logros científicos espectaculares e avances tecnolóxicos, a gran baza da fusión é, dende hace uns anos, o Proxecto ITER, un reactor experimental para avanzar no desarrollo da fusión como fonte enerxética.

A outra gran aposta enerxética da UE é a pila de combustible. Se t

Toyota sora o primer autobús de pila de combustible

Toyota sora o primer autobús de pila de combustible

rata de producir hidróxeno a partir do auga; logo, o hidrógxno, na pila, reacciona co oxígeno e libera enerxía, producindo auga, un residuo non contaminante. As primeiras aplicacións para equipos electrónicos, poden impoñerse no mercado desta década.

 

A implantación del hidróxeno no transporte, pese a que xa existen prototipos de vehículos de pilas de combustible, tardará máis, dado que neste ámbito compite coa la tecnoloxía basada nos derivados do petróleo, máis barata de momento. O gran cambio, advierten os expertos, esixirá unha transición dende os vehículos e as gasolineiras actuais ata o transporte alimentado por pilas de combustible e o despliegue dunha extensa e densa rede de suministro do novo combustible.


Minería luar: consiste na extracción de minerais e de fontes de alimenMinas Luna copia--644x362tación na Luna. Os máis importantes son o Platino, o Europio e o Helio 3, que é un isótopo que podería satisfacer as necesidades enerxéticas da Terra durante milenios.

Isto fai que a Luna se haxa convertido nun obxetivo ideal para as grandes compañías mineras
Nunn artículo que aparece no último número de Physics World, Richard Corfield explica con detalle como moitas firmas privadas e varias axencias espaciais soñan dende fai tempo con aproveitar esta inxente cantidade de recursos e transformar a Luna nunha auténtica máquina de facer diñeiro. Un soño, por cierto, que está a punto de facerse realidade.
Dende que a NASA desmantelou o seu programa Apolo fai máis de 40 años ningún home ha volto a pisar o noso satélite, pero neste tempo os vuelos espaciais non tripulados han dado pasos de xigante e han conseguido localizar abundantes depósitos de auga xelada nos polos norte e sur da Luna. O cal, para Cornfield, ha sido suficiente para despertar o interese (e a codicia) das grandes corporacións, porque “onde hai xeo, hai combustible”.
ppdiceUn bó exemplo é a compañía texana Shackleton Energy Company (SEC), que planea  explotar as vastas reservas de xeo lunar para convertilo en combustible para cohetes, en forma de hidróxeno e osíxeno.
Tal e como ha explicado Dale Tietz, director executivo de SEC, o plan é construir unha “gasolinera” no espazo na que o combustible para cohetes podrá venderse a prezos significativamente máis baixos do que costa envialo dende a Terra.


Semilla de algodón na cara escura da lúa

Unha semilla de algodón portada pola nave china Chang’e 4 brotou na Lúa. Trátase da primeira vez que unha planta xermina no satélite e o fixo dentro dun pequeno habitáculo diseñado có obxetivo de crear unha biosfera experimental en miniatura.

A sonda Chang’e 4 fixo historia o pasado 3 de enero ao convertirse na primeira en posarse na cara oculta da Lúa, no cráter Von Kármán.kkkkk

Chang’e 4 despegó da Terra con semillas de algodón, colza, patatas e arabidopsis, unha planta moi utilizada como modelo na investigación. Tamén levaba ovos de mosca da fruta e levaduras. Un dos obxetivos da misión é recrear un pequeno ecosistema para estudiar o desarrollo de estos organismos nas condicións da superficie luar, exposta a altos niveis de radiación, a unha gravidade moito menor ca da Terra e a bruscos cambios de temperatura.

Un dos obxetivos da misión é recrear un pequeno ecosistema para estudiar o desarrollo de plantas, animales e levaduras nas condicións da superficie luar.

A sonda enviou unha fotografía, tomada o 12 de enero, que mostra que algunhas das semillas de algodón xa xerminaron. Por agora o resto de plantas todavía non brotou todavía.

Ana Constenla Quinteiro

Jorge Pernas Arias

Ángel SIxto García

4ºESO C

Publicado en Enerxias | Deixa un comentario

Gas Natural

El gas natural consiste en una mezcla de hidrocarburos gaseosos , metano en su mayor parte. Las dos principales regiones en las que se encuentran gas natural son Oriente Medio(Irán y Qatar sobre todo), con el43% del volumen,y Asia Central (Rusia y Turkmenistán especialmente ), con el 40%.

Resultado de imaxes para ciclo del gas natural

Ventajas y desventajas del gas natural

Presenta ciertas ventajas frente a otros combustibles utilizados para las mismas actividades, descatamos las siguientes:

 • El gas natural es un combustible con un alto poder calorífico. El gas procedente de Argelia, por ejemplo, tiene un poder calorífico inferior medio de 10.67 kWh/Nm3.
 • Es de fácil acceso para el usuario ya que se canaliza hasta el lugar de utilización. Solo es preciso abrir un grifo, válvula, para tener un suministro constante y de calidad.
 • Tiene un precio competitivo frente a combustibles similares,  aunque su precio suele estar referenciado al precio del crudo tiene una menor volatilidad.
 • Se puede utilizar en multitud de aparatos, tanto para generar calor, calefacción, agua caliente, en cocinas industriales y hornos, como para generar frío en instalaciones refrigeradoras.
 • Existen gran cantidad de técnicos acreditados para la realización de las instalaciones así como para su mantenimiento.
 • Al ser un producto más ligero que el aire, las posibles fugas o emisiones se disipan rápidamente en la atmósfera, siempre que se sigan las prescripciones necesarias en cuanto a aberturas de ventilación.

La principal desventaja desde un punto de vista geoestratégico, al igual que el resto de los hidrocarburos de uso intensivo como la gasolina o el gasóleo y sus diferentes derivados, es la inexistencia de yacimientos de gas natural en territorio nacional lo que provoca una gran dependencia de terceros países. Esto provoca una incertidumbre energética ante escenarios de corte de suministro difícilmente gestionables con el modelo energético nacional actual.

Martin  Basteiro

Andrea Cagide

Andrea Ferro

Publicado en Enerxias | Deixa un comentario

LA ENERGÍA SOLAR

La energía solar es la producida por la luz –energía fotovoltaica- o el calor del sol –termosolar- para la generación de electricidad o la producción de calor.  Es inagotable y renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles y espejos.Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afrontamos.

energiasolar

Hoy en día, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica.

energiasolarenerxiasolar2energiasolar1

Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor solar,  transferirlo a un fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificios e instalaciones o también para la producción de electricidad.

efecto-fotoelectrico

Energía solar térmica

La energía solar térmica (o energía termosolar) consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua caliente y energía eléctrica.

energia solar 3

ENERGIA FOTOVOLTAICA

VENTAJAS

 • Renovable

 • Inagotable

 • No contaminante

 • Evita el calentamiento global

 • Reduce el uso de combustibles fósiles

 • Reduce las importaciones energéticas

 • Genera riqueza y empleo local

 • Contribuye al desarrollo sostenible

 • Es modular y muy versátil, adaptable a diferentes situaciones

 • Permite aplicaciones para generación eléctrica a gran escala y también para pequeños núcleos aislados de la red

Desventajas:

 • La energía producida varía a lo largo de las estaciones

 • Es necesaria una fuerte inversión inicial

 • Los paneles solares producen un impacto ambiental

 • En la energía solar fotovoltaica, el precio del kWh generado es más alto que mediante otras tecnologías

 

 

Antía Sanmartín, Sara Brea y David Barbeito 4ºESO

Publicado en Enerxía solar | Deixa un comentario

Carbón

Descrición:

El carbón es una roca sedimentaria organógena de color negro o marrón, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, utilizada como combustible fósil. La mayoría del carbón explotado se formó a partir de los vegetales que crecieron hace 359 a 299 millones de años. Es utilizada en diversos procesos industriais, destacando la producción de energía, procesos siderúrgicos y la industria química.

Es un recurso no renovable y uno de los combustibles más abundantes en el mundo.Resultado de imaxes para formación del carbon

Existen cuatro tipos de carbones diferentes, debido a las distintas clases de vegetal del que proceden y sobre todo a la duración y condiciones (presión y temperatura del proceso de carbonización). Estos son:

 • • Antracita: es un carbón duro, totalmente carbonizado. Muy compacto y brillante. Con brillo nacarado y color negro.
 • • Hulla: es un carbón duro, totalmente carbonizado. Color negro lustroso. Brillo nacarado a bandas brillantes y mates.
 • • Lignito: negruzco. Es un carbón blando perteneciente (como la turba) a épocas posteriores al carbonífero, por lo que no ha sufrido el proceso de carbonización completo. Tiene aspecto de madera quemada y brillo a trozos.
 • • Turba: es el más reciente de los carbones. Es blando, de color marrón, mate, ligero de peso y en él se observan todavía restos de plantas.

Ventajas

Energía barata: energía con un menor coste de obtención que en otros tipos de energías.
Alto poder energético: es posible obtener una gran cantidad de energía a partir de poco volumen de carbón.
Energía a demanda: se puede generar electricidad en el momento que se necesite.
Sin problemas de fuga: no tiene problemas de fuga como sí ocurre en los casos del petróleo y del gas.

Inconvenientes

Alta contaminación: la extracción y obtención del carbón provoca una alta contaminación tanto a la naturaleza como al medio ambiente.
Lluvia ácida: es producida por la emisión de azufre y óxidos de nitrógeno generados por la combustión que deterioran la superficie terrestre.
Aumento de temperatura: se produce un aumento de la temperatura en el ecosistema debido a los circuitos necesarios en las centrales térmicas para la refrigeración del vapor.
Repercusiones químicas: principalmente en la minería y en los sistemas de tratamiento de aguas.
Poca seguridad: los trabajadores que trabajan en las minas de extracción se encuentran expuestos a numerosos accidentes.

Las Centrales De Carbón En España

Resultado de imaxes para centrales termicas en españa

Cierre de las centrales térmicas de carbón:

La generación eléctrica con carbón tiene los días contados en nuestro país. Más incluso que las centrales nucleares y los vehículos de gasolina y diésel. La producción privada de carbón se cerrará totalmente a finales de este año, y la generación con centrales térmicas quedará de manera residual hasta como mucho 2025. Los planes del Gobierno de zanjar la producción con carbón se aceleran y desincentivan cualquier posibilidad de que las empresas eléctricas lleven a cabo la necesaria adaptación medioambiental de las centrales, así que el sector definitivamente da cerrojazo a su futuro. En este caso, responde a anteriores decisiones de la Unión Europea. La primera central que ha iniciado el proceso de apagado es la de Anllares, en Páramo del Sil (León), el desmantelamiento de esta planta comenzará este año y se prolongará durante cuatro años.

La central de Meirama, en Cerceda (A Coruña), será una de las nueve térmicas en España que tendrán que echar el cierre en junio de 2020. En cambio, la de As Pontes (A Coruña) será una de las cinco que prolongarán su vida útil en España más allá de 2020, pero con el límite en 2030, según las previsiones del Gobierno.

La comarca de Andorra es uno de los ejemplos más rotundos de despoblación, que se acentuó a principios de los años 90, con el paulatino cierre de explotaciones mineras. Ahora, el cierre de la central térmica supondrá la pérdida directa de unos 600 empleos en la zona. Ese cierre se hará efectivo en junio de 2020, aunque durante un tiempo su efecto se paliará con los trabajos de desmantelamiento de la central, que permitirá mantener temporalmente parte del empleo a destruir. Esos 600 empleos perdidos supondrán acabar con la cuarta parte de la ocupación que hay actualmente en esta comarca de Teruel. Así que, al final, el cierre de la térmica acabará con más del 25% del empleo de la comarca de Andorra.

 Paula Exposito, Paula Rey, Nerea Alvarez, José Comerón
Publicado en Enerxias | Deixa un comentario

Enerxía eólica

A enerxía eólica é a enerxía que se obtén do vento. Esta fonte de enerxía vén síndiceendo aproveitada dende a antigüidade por diversos medios, en particular muíños en terra e velas no mar.

É un recurso abundante, renovábel, limpo e axuda a minguar as emisións de gases de efecto invernadoiro ao substituír termoeléctricas a base de combustibles fósiles, o que a converte nun tipo de enerxía verde. O seu principal inconveniente é a súa intermitencia.

Nos derradeiros anos do século XX Galicia pasou mapa-energia-eolicaa ser un lugar cun parque eólico (de muíños para producir enerxía eléctrica) de gran tamaño relativo.o

Historia

A referencia máis antiga que se ten é un muíño de vento que foi usado para facer funcionar un órgano no século I. Os primeiros muíños de uso práctico foron conenergia-eolica (1)struídos en Sistan, Afganistán, no século VII. Estaban compostos dun eixo vertical con follas rectangulares. Aparatos feitos de 6 a 8 velas de muíño cubertos con telas foron usados para moer maínzo ou extraer auga.

Na actualidade, a enerxía eólica é utilizada principalmente para producir enerxía eléctrica mediante aeroxeradores. A finais de 2007, a capacidade mundial dos xeradores eólicos foi de 94.1 xigavatios. Mentres a eólica xera arredor do 1% do consumo de electricidade mundial, representa arredor do 19% da produción eléctrica en Dinamarca, 9% en España e Portugal, e un 6% en Alemaña e Irlanda (datos do 2007).

Impactos ambientais

A xeración de electricidade a partir do vento non produce gases tóxicos nin contribue ao efecto invernadoiro; tampouco xenera productos secundarios peligrosos. Pero algúns dos seus efectos requiren atención.IMPACTO-AMBIENTAL-DE-LA-ENERGÍA-EOLICA-3

Os parques eólicos, al igual que calquer obra humana, afectan ao entorno. Non obstante, estos problemas poden manexarse e minimizarse a través dunha adecuada planeación.

A erosión como consecuencia dos traballos de construcción dun parque eólico é natural. A isto tamén debe sumarse a posible perda da flora, debido ao movemento das terras na preparación de accesos ao lugar e a realización de cimentacións para aeroxeneradores e edificios de control.

Partes dun aeroxenerador

partes-de-un-aerogeneradorPotencia eólica total instalada (MW)

País 2014 2015 2016
China
114 763 145 104 168690
EEUU 65 879 74472 82183
España 47 987 51 025 58075
Alemaña
39 165 44 947 50019
India
22 465 27 151 28 665

Ana Constenla Quinteiro

Jorge Pernas Arias

Ángel Sixto García

Publicado en Enerxias | Deixa un comentario

Accidente de Chernóbil

O accidente de Chernóbil foi un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimír Ilich Lenin,situado na cidade de Pripyat,Ucrania, o sábado 26 de abril de 1986.

É considerado, xunto co accidente nuclear de Fukushima  en Xapón en 2011, como o máis grave na Escala Internacional de Accidentes Nucleares, constitue un dos maiores desastres medioambientais da historia.

Aquel día, durante unha proba na que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia no reactor 4 de esta central nuclear produxo o sobrequecemento do núcleo do reactor nuclear, o que terminou provocando a explosión do hidróxeno acumulado no interior. Estabase experimentando co reactor para comprobar si a enerxía das turbinas podía xerar suficiente electricidade para as bombas de refrixeración en caso de fallo (ata que arrancaran os xeradores diésel). A cantidade de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, aleacions de circonio e grafito expulsados, materiales radiactivos ou tóxicos, que se estimou foi unhas 500 veces maior que el liberado pola bomba atómica arroxada en Hiroshima en 1945, causou directamente a morte de 31 personas e forzou ao goberno da Unión Soviética a evacuación repentina de 116 000 personas provocando unha alarma internacional ao detectarse radiactividade en a menos 13 países de Europa Central e Oriental.

Despois do accidente, iniciouse un proceso masivo de descontaminación que desempeñaron aproximadamente 600 000 personas denominadas liquidadores nas zonas circundantes ao lugar do accidente e nun área de 30 km de radio arededor da central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue ainda vixente. Solo unha pequena parte dos liquidadores vironse expotos a altos índices de radiactividade.

Nicolás Servide,  Iker Barral, Marcos Constenla

Publicado en Impactos | Deixa un comentario

calentamiento global y sus consecuencias

El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causa principal del cambio climático reciente, a menudo llamado calentamiento global.

Algunas de las causas son:

 1. Aumento del nivel del mar.

El nivel mundial del mar ha aumentado 17 centímetros en el siglo XX. El aumento del nivel del mar en la última década es casi el doble del del siglo pasado.

 1. Aumento de la temperatura global

Las tres reconstrucciones más importantes de la temperatura global terrestre muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. La mayor parte de este calentamiento ha sucedido desde 1970, con los 20 años más calurosos desde 1981 y los diez más calientes en los 12 últimos años. Aunque los años del 2000 han sido afectados por un declive en la emisión de calor solar, con su mínimo entre 2007 y 2009, las temperaturas de la Tierra continúan su aumento.

 1. Los océanos se calientan

Han absorbido la mayor parte del aumento de calor, los 700 metros superiores de los océanos muestran un aumento de 0.302 grados Fahrenheit desde 1969.

 1. Las placas de hielo disminuyen

Las placas de Groenlandia y la Antártida ha disminuido en masa.

 1. Hielos del Ártico disminuyen

La extensión y grosor del hielo ártico ha disminuido rápidamente en las últimas décadas.

 1. Retroceso de glaciares

Los glaciares en todo el mundo están retrocediendo, incluyendo los Alpes, Himalayas, Andes, Alaska, Africa y otros lugares.

 

 1. Eventos meteorológicos extremos

La cantidad de eventos de temperaturas extremas de calor en los EE.UU. han aumentado, mientras que los eventos de extremo frío han disminuido desde 1950.

 1. Acidificación de los Océanos

Desde el inicio de la Revolución Industrial la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha aumentado en un 30%. Es el resultado de la absorción del CO2 atmosférico que ha aumentado por las emisiones humanas.

 

 

Óscar loureiro

Angel cerviño

Jonathan ameijeiras

 

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Accidente del Seveso

 

El 11 de julio de 1976 se produjo en Seveso (Italia), un accidente en una

fábrica de productos químicos que la multinacional Roche tenía próxima a la
citada localidad italiana. En sus instalaciones se producía triclorofenol para la
fabricación de hexaclorofeno, una sustancia desinfectante usada en jabones y
cosméticos. La explosión en un reactor de la fábrica provocó que una nube de
gases con una alta proporción de dioxinas tóxicas, entre las que se encontraba
la conocida como TCDD, que  es la dioxina más potente y se ha hecho conocida por algunos incidentes
seveso
El incendio ocurrió en uno de los edificios de la fábrica, donde estaba siendo producido el herbicida de nombre 2,4,5-T. Debido a un error humano, alrededor de mediodía del sábado, se produce una reacción incontrolada que supera el disco de seguridad. Se forma una nube en forma de aerosol que contiene, entre otras sustancias tóxicas, TCDD (entre unos pocos cientos de gramos y hasta unos pocos kilogramos), hidróxido de sodio (sosa cáustica), glicol (HO-CH2CH2-OH), triclorofenato de sodio y que se extendió por una zona de 18 km² alrededor de la fábrica.
Las zonas afectadas se dividieron en tres zonas, de acuerdo con la concentración en el suelo de TCDD. La zona A se dividió en otras 7 subzonas. A la población local se le recomendó no tocar o comer vegetales o frutas locale
CONSECUENCIAS:
Más de 200.000 mil personas tuvieron que ser evacuadas, casi quinientas
sufrieron quemaduras cáusticas y más de 80.000 animales murieron o tuvieron
que ser sacrificados para evitar que las dioxinas entraran en la cadena trófica.
Entre los afectados, varias mujeres embarazadas decidieron abortar debido a
que la dioxina TCDD es un potente teratógeno que causa malformaciones en el feto.

 Óscar loureiro
Ángel cerviño
Jonathan ameijeiras
Publicado en Riscos | Deixa un comentario

IMPACTOS EN LOS OCÉANOS

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS:

El exceso de CO2 presente en el aire se disuelve en el agua de los océanos y genera ácido carbonico H2CO3.Su presencia en el agua hace que esta se acidifique.Estas aguas disuelves las conchas de los moluscos y de plancton calcáreo,lo que causa la muerte de estos organismos.

Efectos de la acidificación de los océanos

 • Aumento de la mortalidad de los crustaceos
 • Los ecosistemas de arrecifes de coral están disminuyendo rápidamente
 • Aumento de zonas muertas

La solución

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, preservar los ecosistemas más vulnerables y además ser capaces de responder a los impactos del cambio climático y las actividades humanas en los océanos. La forma más efectiva de hacerlo es a través de una red de santuarios marinos, que son espacios de protección de las especies que los habitan donde se posibilita su reproducción y desarrollo, al margen de la sobreexplotación industrial, de la contaminación y de los efectos del cambio climático.

Dos tercios de nuestros mares están sin proteger y esa red de santuarios es fundamental para los estados insulares del Pacífico, que están entre los más afectados por la degradación de los océanos y el impacto del cambio climático y su supervivencia depende de un mar bien conservado. Más de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para sus medios de vida.

Resultado de imaxes para acidificacion de los oceanos

 

Paula Expósito de la Iglesia

Jose Comerón Lado

Nerea Álvarez Mesego

Paula Rey Uzal

Publicado en Impactos | Deixa un comentario